Nagroda II stopnia
Osiedla mieszkaniowe i budynki mieszkalne
o wartości do 25 mln zł
(Grupa I)

WATERLANE ISLAND
w Gdańsku przy ul. Chmielnej

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownicy budowy:Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
LP CHMIELNA Sp. z o.o., Gdańsk
ALLCON BUDOWNICTWO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gdynia
KD KOZIKOWSKI DESIGN, Gdańsk
mgr inż. Jacek Bączkowski (od 12.2013 r.),
mgr inż. Marlena Urban (od 03.2016 r.), inż. Tadeusz Drążek (od 06.2016 r.),
mgr inż. Leszek Kaczyński (od 07.2016 r.), mgr inż. Przemysław Jabłonowski
(od 04.2017 r.)
mgr inż. Andrzej Passowicz
arch. Marcin Kozikowski, arch. Agnieszka Maternik, arch. Maciej Sarol,
arch. Rafał Tybura, arch. Anna Zawistowska (architektura), mgr inż. Bartłomiej Gursztyn, mgr inż. Paweł Libner, inż. Rafał Knopik (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosili: inwestor i główny wykonawca.


 

WATERLANE ISLAND to jedenastokondygnacyjny budynek usługowo-mieszkalny z funkcją hotelową, usytuowany w sercu gdańskiej starówki. Został zaprojektowany jako dwuklatkowy, na rzucie zbliżonym do równoległoboku. W dwukondygnacyjnej części podziemnej, wykraczającej od południa poza obrys części nadziemnej, znajdują się pomieszczenia gospodarcze, techniczne i garaż. Z zewnątrz jest widoczny podział budynku na cztery sekcje, usytuowane prostopadle do rzeki Motławy. Pierwsze trzy równe sekcje od południa są przekryte dachem dwuspadowym, a czwarta (węższa) dachem płaskim i stanowi nadbudowę nad pasażem (ciągiem ogólnodostępnym). Konstrukcję nośną budynku stanowi ustrój żelbetowy monolityczny. Szczególnym wyzwaniem, zarówno dla projektantów, jak i wykonawcy, była prestiżowa lokalizacja. Ze względu na małą odległość od rzeki i związane z tym skomplikowane warunki geologiczne, a także wysoki poziom wód gruntowych, zastosowano rozwiązanie w postaci tzw. „białej wanny”. Dzięki przyjętym rozwiązaniom projektowym detali oraz starannemu wykonaniu zapewniono jej wymaganą szczelność.
Powierzchnia zabudowy wynosi 951,00 m2, powierzchnia użytkowa 7694,40 m2, a kubatura budynku
239 297,80 m3. Całość prac wykonano w ciągu 48 miesięcy.

Budowa Roku 2018 Nagroda II stopnia