Tytuł "Budowa Roku 2010" (nagroda I stopnia)
Obiekty inżynieryjne
(Grupa IV)

Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia Ścieków "Pomorzany"
wraz z gospodarką osadową w Szczecinie

Inwestor:
Inżynier kontraktu:

Generalny realizator inwestycji:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Szczecin
Konsorcjum firm: TPF SA 46 z Forest w Belgii oraz M. W. H. SA 92 z Hulpe w Belgii
Konsorcjum firm: WTE Wassertechnik GmbH z Essen w Niemczech, Polimex Mostostal Siedlce, OTV z Maurice we Francji
mgr inż. Dariusz Frej
inż. Zdzisław Dykier
arch. Tomasz Janiszewski (architektura), inż. Maciej Kotecki (konstrukcja), inż. Wiesław Wolnicki (technologia)

Budowę do Konkursu zgłosili: inwestor oraz inżynier kontraktu TPF SA 46.

Powierzchnia działki budowlanej wynosi 80 000 m2, powierzchnia zabudowy 34 964 m2, w tym budynki 4331 m2, obiekty inżynierskie 30 633 m2, powierzchnia użytkowa 82 512 m2, a kubatura budynków 29 849 m3.

Oczyszczalnia ścieków ma wydajność 66 000 m3/dobę.

Pracuje w układzie 3-stopniowego mechaniczno-chemiczno-biologicznego oczyszczania ścieków. Przewidziano hermetyzację stacji krat, piaskowników, osadników wstępnych, zagęszczaczy grawitacyjnych osadu wstępnego, zbiorników osadu nadmiernego i zbiorników osadu zagęszczonego.

Biogaz wytwarzany w komorach fermentacyjnych jest wykorzystywany do wytwarzania ciepła i prądu elektrycznego. Wysuszony osad z obu instalacji suszenia zlokalizowanych na terenie oczyszczalni "Pomorzany" oraz osad dowożony z oczyszczalni "Zdroje" jest spalany w spalarni, co zmniejsza ilość powstających odpadów i przyczynia się do ochrony środowiska.

Głównym celem oczyszczalni jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Szczecin.

Całość prac wykonano w ciągu 6 lat.