Nagroda II stopnia
Budownictwo mieszkaniowe
(Grupa I)

Budynki mieszkalne wielorodzinne wraz z infrastrukturą w Ustce
przy ul. Gabriela Narutowicza 5, 7, 9

Inwestor:
Generalny realizator inwestycji:
Kierownicy budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, Oddział Regionalny w Gdyni
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TAK-BUD Jacek Gryziecki, Siemyśl - Byszewo (projekt i wykonawstwo)
inż. Ryszard Nowakowski, tech. Franciszek Lemański
tech. Janusz Kuberski
mgr inż. arch. Maria Wiśniewska (architektura), inż. Ryszard Nowakowski (konstrukcja)

Budowę do Konkursu zgłosił inwestor.

Powierzchnia działki wynosi 13 899 m2, powierzchnia zabudowy 1417 m2, powierzchnia użytkowa 4466 m2, a kubatura budynków 16 345 m3.

Wzniesiono trzy budynki o konstrukcji w postaci szkieletu drewnianego. Fundament na obwodzie budynku jest żelbetowy monolityczny, z betonu klasy C16/20. Pod konstrukcję ścian nośnych wewnętrznych zastosowano płytę żelbetową grubości 25 cm, ułożoną na warstwie ubitej pospółki. Ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne stanowią elementy prefabrykowane, z izolacją termiczną z wełny mineralnej, strop - prefabrykaty drewniane belkowe. Zastosowano schody wewnętrzne drewniane ze stopniami prefabrykowanymi lastrikowymi oraz więźbę dachową krokwiowo-płatwiową.

W pomieszczeniach sanitarnych ułożono glazurę do wysokości 2,00 m, w kuchniach - glazurę do wysokości 1,50 m, a w pozostałych pomieszczeniach - suche tynki. Na klatkach schodowych zastosowano tapety. Posadzki w lokalach mieszkalnych wykonano z paneli podłogowych.

Budynki są wyposażone we wszystkie niezbędne instalacje.

Całość prac wykonano w ciągu 7 miesięcy.