Nagroda II stopnia
Budownictwo mieszkaniowe
(Grupa I)

Budynek mieszkalno-usługowy z parkingiem podziemnym we Wrocławiu
przy ul. Powstańców Śląskich 1-3

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Kierownik projektu:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
ING Real Estate Development Sp. z o.o., Warszawa
Eiffage Budownictwo Mitex SA, Warszawa
mgr inż. Jacek Synowiec
inż. Wojciech Mądry
mgr inż. Dariusz Jan Irzyk
mgr inż. arch. Zbigniew Maćków (architektura), mgr inż. Marcin Rejdych (konstrukcja)

Budowę do Konkursu zgłosił generalny wykonawca.

Powierzchnia działki budowlanej wynosi 2346 m2, powierzchnia zabudowy 1541 m2, powierzchnia użytkowa 7065 m2, a kubatura budynku 38 725 m3.

Budynek "Tespian" wzniesiono w sąsiedztwie historycznych kamienic wrocławskich, w niewielkiej odległości do zabytkowej starówki. Jest to obiekt 9-kondygnacyjny, z dwupoziomowym garażem podziemnym. W poziomie parteru znajdują się lokale usługowo-handlowe, a na 1 piętrze oraz na fragmencie 2 i 3 pietra - lokale usługowo-biurowe. Na piętrach od 2 do 8 usytuowano 38 apartamentów.

Konstrukcja budynku jest żelbetowa monolityczna, wykonana z betonu klasy C30/37 oraz stali klasy A-IIIN. Główny układ konstrukcji stanowią: płyta fundamentowa żelbetowa oraz ustroje słupowo-płytowe i ścianowo-płytowe. Stropy zaprojektowano jako wieloprzęsłowe żelbetowe płyty krzyżowo-zbrojne typu Filigran, oparte na słupach, ścianach trzonów klatek i szybów windowych lub na podciągach żelbetowych. Zastosowano schody żelbetowe monolityczne, z prefabrykowanymi płytami biegowymi.

Całość prac wykonano w ciągu 14 miesięcy.