Nagroda II stopnia
Obiekty użyteczności publicznej
(Grupa II)

Budynek biurowy University Business Park z garażem podziemnym
w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 178

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik projektu:
Kierownik budowy:
Inspektorzy nadzoru:
Główni projektanci:
GTC COM3 Sp. z o.o., Warszawa
Strabag Sp. z o.o., Pruszków
NOW Biuro Architektoniczne Sp. z o.o., Łódź
Michał Gerwat
mgr inż. Jerzy Nabiałek
inż. Zbigniew Oleszkiewicz, mgr inż. Mariusz Antczak
mgr inż. arch. Andrzej Owczarek (architektura), mgr inż. Paweł Gębka (konstrukcja)

Budowę do Konkursu zgłosili: inwestor, generalny wykonawca i jednostka projektowa.

Do konkursu został zgłoszony budynek A, należący do zespołu biurowców University Business Park w Łodzi.

Powierzchnia zabudowy wynosi 6445 m2 (budynków A i B), powierzchnia użytkowa 18 496 m2, a kubatura 116 673 m3.

Budynek ma 7 kondygnacji nadziemnych oraz podziemny dwukondygnacyjny garaż dla samochodów osobowych. W części podziemnej mieszczą się także pomieszczenia techniczne niezbędne do funkcjonowania budynku. Poszczególne kondygnacje można dzielić funkcjonalnie w dostosowaniu do potrzeb poszczególnych najemców.

Budynek ma cztery klatki schodowe oraz w każdym ze skrzydeł dwa trzony windowe; w każdym znajdują się trzy dźwigi. Konstrukcję budynku stanowi żelbetowy ustrój słupowo-płytowy monolityczny o siatce słupów 8,1 × 8,1 oraz 6,75 × 6,75 m. Płyty stropowe mają grubość 28 cm, ściany trzonów komunikacyjnych 25 cm, a zewnętrzne ściany garaży - grubość 25 cm. Sztywność przestrzenną budynku zapewniają trzony komunikacyjne żelbetowe monolityczne.

Płyta fundamentowa ma grubość 100 cm. Obudowę wykopu części podziemnej stanowią ściany szczelinowe. W pomieszczeniach biurowych zastosowano ściany działowe gipsowo-kartonowe na lekkiej konstrukcji aluminiowej. Ściany wewnętrzne są z betonu komórkowego, pokryte tynkiem mineralnym grubości 10 mm.

W pomieszczeniach biurowych wykonano sufty podwieszane na ruszcie metalowym, uchylne okna z zewnętrznymi roletami, nowoczesne systemy grzewcze, wentylacyjne oraz telekomunikacyjne, jak również system podwójnego zasilania w energię elektryczną i inne niezbędne instalacje.

Podczas realizacji budynku wykonawca zapewnił zachowanie fragmentu elewacji frontowej hali fabrycznej przy ul. Wólczańskiej oraz ściany bocznej tej hali.

Całość prac wykonano w ciągu 25 miesięcy.