Nagroda II stopnia
Obiekty użyteczności publicznej
(Grupa II)

Budynki biurowe A1 i A2 wchodzące w skład Poleczki Business Park
w Warszawie przy ul. Poleczki 31

Inwestor:
Inwestor zastępczy:
Generalny wykonawca:
Developer:
Kierownicy budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Poleczki Business Park Sp. z o.o., Warszawa
VBH Polska- Projekt Manager, Warszawa
PORR (Polska) SA, Warszawa
VBH Polska Sp. z o.o., Warszawa
mgr inż. Janusz Żytomirski, mgr inż. Paweł Kondratiuk
mgr inż. Hubert Kamiński
mgr inż. arch. Grzegorz Kołodziej (architektura), mgr inż. Janusz Lenarczyk (konstrukcja)

Budowę do Konkursu zgłosili: inwestor i generalny wykonawca.

Budynki przy ul. Poleczki 31 (budynek A1) i Poleczki 35 (budynek A2) zostały posadowione na płycie fundamentowej z betonu klasy C25/30. Jej grubość wynosi 55 cm, z lokalnymi pogrubieniami do 70 i 90 cm. Konstrukcja podziemna budynków została wykonana jako tzw. "biała wanna". Konstrukcję nośną stanowi żelbetowy ustrój słupowo-płytowy oraz żelbetowe trzony komunikacji pionowej. Słupy są rozstawione co 5,40÷8,10 m. Do wykonania konstrukcji zastosowano beton klasy C30/37 i C35/45 (płyta stropodachu).

W garażu i pomieszczeniach magazynowych zastosowano posadzki na bazie żywic epoksydowych i piasku kwarcowego. Wykonano izolację termiczną stropu garażu (suft podwieszony z wełny mineralnej i niepalnych płyt z wełny drzewnej na spoiwie magnezytowym) oraz stropodachów (płyty ze styroduru). Izolację przeciwwodną stropodachów wykonano z pap termozgrzewalnych.

Ściany działowe są głównie murowane z bloczków betonowych drążonych i cegły silikatowej drążonej, a także gipsowo-kartonowe na szkielecie stalowym. W strefach reprezentacyjnych (hole wejściowe) na ścianach ułożono okładziny granitowe.

Elewacja budynku jest wykonana jako kurtynowa, wentylowana, na konstrukcji ryglowo-słupowej. Izolację termiczną stanowi wełna mineralna hydrofobizowana. Na parterze dominują przeszklone witryny na całą wysokość kondygnacji oraz ściany i pasy nadprożowe pokryte okładziną z granitu. Na piętrach wykonano pasy nieprzezierne z kompozytowych paneli aluminiowych. Zastosowano szyby zespolone o podwyższonej izolacyjności akustycznej, a także stałe żaluzje aluminiowe, poziome. W budynku zastosowano nowoczesny strumieniowy system oddymiania garażu, przy którym można było zrezygnować z kanałowego systemu oddymiania oraz z urządzeń gaśniczych tryskaczowych i stałych oddzieleń ścianami.

W ramach pierwszego etapu inwestycji zrealizowano również zbiornik retencyjny, wraz z systemem osadnika i separatorem, czterema zbiornikami przepompowującymi i zbiornikiem rozprężnym.

Całość prac wykonano w ciągu 22 miesięcy.