Nagroda II stopnia
Obiekty użyteczności publicznej
(Grupa II)

Budynki biurowe klasy A "Cyril" Centrum Biurowe Francuska
w Katowicach przy ul. Francuskiej 34 i 36

Inwestor:
Inwestor zastępczy:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Współpraca autorska:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Cyril Sp. z o.o., Warszawa
Gleeds Polska Sp. z o.o., Warszawa
HOCHTIEF Polska SA Warszawa, Oddział w Krakowie
APA Wojciechowski Sp. z o.o., Warszawa
STABIL Sp. z o.o., Katowice
mgr inż. Robert Bilski
mgr inż. Józef Danecki
mgr inż. arch. Szymon Wojciechowski (architektura), inż. Norbert Kalinowski (konstrukcja)

Budowę do Konkursu zgłosili: inwestor, generalny wykonawca i jednostka projektowa.

Centrum Biurowe Francuska zajmuje obszar około 0,72 ha. Zbudowano budynki biurowe FA i FB, zasadniczo o identycznym układzie konstrukcyjnym i funkcjonalnym. Budynki mają układ trójtraktowy, z wydzielonym trzonem komunikacyjno-instalacyjnym. Dwie kondygnacje podziemne są przeznaczone na garaż i pomieszczenia techniczne.

Fundament ma postać płyty żelbetowej grubości 80 i 100 cm, wykonanej z betonu klasy C25/30 o stopniu wodoszczelności W8. Konstrukcję stanowi żelbetowy szkielet ścianowo-słupowo-płytowy. Ściany zewnętrzne kondygnacji garażowych są żelbetowe grubości 30 cm, wykonane z betonu klasy C30/37.

Budynki biurowe mają siedem kondygnacji nadziemnych, nadbudówkę techniczną oraz dwie kondygnacje podziemne.

Budynki wyposażono we wszystkie niezbędne instalacje oraz zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Całość prac wykonano w ciągu 24 miesięcy.