Nagroda II stopnia
Obiekty użyteczności publicznej
(Grupa II)

Rozbudowa budynku Sądu Apelacyjnego i Sądu Okręgowego
w Łodzi przy Placu Dąbrowskiego 5

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Polimex-Mostostal SA, Zakład Budownictwa Lublin
mgr inż. Wojciech Grunwald
inż. Jacek Kałuszka
mgr inż. arch. Wojciech Obtułowicz (architektura), mgr inż. Janusz Bułat (konstrukcja)

Budowę do Konkursu zgłosił generalny wykonawca.

Powierzchnia działki budowlanej wynosi 11 815 m2, powierzchnia zabudowy 3269 m2, powierzchnia użytkowa 10 731 m2, a kubatura 50 833 m3.

Nowy gmach sądu ma cztery kondygnacje nadziemne i dwie podziemne. Jest połączony przewiązką z budynkiem istniejącym. Na parterze znajdują się połączone hole wejściowe obydwu sądów, a także sale rozpraw z pomieszczeniami towarzyszącymi oraz sale administracyjne ogólnego przeznaczenia. Na piętrach zlokalizowano pomieszczenia administracyjne poszczególnych działów obydwu sądów. W garażu podziemnym znajduje się 46 stanowisk na samochody osobowe.

Konstrukcja budynku jest żelbetowa monolityczna, ze stropami płytowymi grubości 20 cm. Dach wykonano w formie odwróconego stropodachu, z doświetlającymi oknami.

Budynek został wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje. Wykonano również drogi dojazdowe, place, ciągi dla pieszych i stanowiska parkingowe.

Całość prac wykonano w ciągu 36 miesięcy.