Nagroda II stopnia
Obiekty przemysłowo-handlowe
(Grupa III)

Budowa układu gospodarki paliwem biomasowym w EC Czechnica

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA
Energomontaż Północ Bełchatów Sp. z o.o.
tech. Jerzy Szeliga
mgr inż. Wojciech Sobusiak
mgr inż. arch. Wojciech Wyka (architektura), mgr inż. Krzysztof Ślebocki (konstrukcja)

Budowę do Konkursu zgłosił generalny wykonawca.

Zbudowany układ gospodarki paliwem biomasowym jest przeznaczony do zasilania w paliwo kotła fuidalnego BFB nr 2 w elektrociepłowni Czechnica w Siechnicach koło Wrocławia. Układ składa się z zespołu obiektów budowlanych, w których znajdują się instalacje technologiczne oraz urządzenia do odbioru, przygotowania, magazynowania i transportu paliwa biomasowego do kotła fuidalnego.

Powierzchnia działki budowlanej wynosi około 16 000 m2 (obszar inwestycji w granicach opracowania, w tym 11 000 m2 - place składowe i drogi dojazdowe), powierzchnia zabudowy około 900 m2 (budynek przesiewania, silosy, portiernia, podłogi załadowcze), a kubatura budynków 14 600 m3.

Otwarte magazyny paliwa biomasowego (powierzchnia 10 500 m2) stanowią pierwszy etap instalacji biomasowej. Zastosowano w nich nawierzchnię grubości 80 cm z betonu drogowego klasy C35/40 o stopniu wodoszczelności W8 i stopniu mrozoodporności F150. Powierzchnie magazynowe są otoczone ścianami oporowymi w postaci "ścian berlińskich".

Budynek podłóg ruchomych (powierzchnia 162 m2) jest wykorzystywany do bezpośredniego rozładunku samochodów ciężarowych przywożących biomasę, z pominięciem otwartych placów magazynowych. Z podłogi ruchomej transportera biomasa jest transportowana do budynku przesiewania. Fundamenty budynku podłóg ruchomych są posadowione na studniach betonowych.

Konstrukcja żelbetowa pod podłogi ruchome ma postać żelbetowej szczelnej wanny, z płytą fundamentową grubości 35 cm i ścianami grubości 25 cm. Konstrukcję przekrycia wykonano jako kratową ze stali S355JR, opartą na ścianach wanny żelbetowej, a obudowę - z blach trapezowych.

Budynek przesiewania (powierzchnia 281 m2) jest wykorzystywany do separacji zanieczyszczeń biomasy. Jego ściany zewnętrzne wykonano z cegły klinkierowej i z płyt warstwowych. Konstrukcję budynku stanowią ramy stalowe oparte na słupach żelbetowych. Dach wykonano z płyt warstwowych, z wypełnieniem wełną mineralną.

Dwa silosy o konstrukcji żelbetowej, pojemności 3000 m3, z dachem stożkowym służą do magazynowania składników biomasy. Fundament ma postać płyty żelbetowej monolitycznej grubości 80 cm, a przekrycie jest stożkowe. Dachy o konstrukcji stalowej pokryto blachą trapezową. Pod silosami wykonano żelbetowy tunel i transporter taśmowy. Silosy mają kształt walców o średnicy wewnętrznej 15 m i wysokości 16,3 m. Ich ściany mają grubość 0,3 m i są zwieńczone gzymsami żelbetowymi.

Przenośniki transportujące biomasę z silosów do zasobnika przykotłowego mają długość 430 m.

Całość prac wykonano w ciągu 16 miesięcy.