Nagroda II stopnia
Obiekty przemysłowo-handlowe
(Grupa III)

Rozbudowa Centrum Logistycznego JYSK
w Radomsku przy ul. Duńskiej 22

Inwestor:
Jednostka projektowa:
Generalny wykonawca:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
JYSK Sp. z o.o., Gdańsk
Biuro Projektów Budownictwa CHODOR-PROJEKT Sp. z o.o., Kielce
GSE POLSKA Sp. z o.o., Warszawa
mgr inż. Tomasz Łukaszewicz
mgr inż. Dariusz Dolecki
dr inż. arch. Ewa Kowal (architektura), mgr inż. Tomasz Bator (konstrukcja)

Budowę do Konkursu zgłosiła jednostka projektowa.

Centrum logistyczne umożliwia magazynowanie i dystrybucję produktów frmy JYSK do sieci sklepów detalicznych w Polsce, Czechach i Słowacji. Tworzą je magazyny wysokiego i niskiego składowania, łączniki transportowe oraz inne budynki techniczne i socjalne. Inwestycja obejmuje także drogi, parkingi, chodniki oraz infrastrukturę techniczną.

Regały są obsługiwane przez 24 układnice magazynowe, każda o nośności 2 t. Zainstalowano system przenośników na 3 poziomach, o łącznej długości około 600 m. Powierzchnia działki wynosi 295 168 m2, powierzchnia zabudowy 64 164 m2, powierzchnia użytkowa 88 913 m2, a kubatura budynków 1 597 095 m3.

Największe trudności w realizacji inwestycji stwarzało wzmocnienie gruntów oraz budowa nasypów pod podłogi na wysokości do 3 m od poziomu terenu.

Budynki zostały wyposażone we wszystkie niezbędne instalacje.

Całość prac wykonano w ciągu 18 miesięcy.