Nagroda II stopnia
Obiekty inżynieryjne
(Grupa IV)

Budowa obwodnicy południowej w Kędzierzynie Koźlu
wraz z mostem przez rzekę Odrę w ciągu drogi krajowej nr 40 -
część B, od km 2+460 do km 5+933,41

Inwestor:
Generalny wykonawca:


Kierownik budowy:
Inspektorzy nadzoru:

Główni projektanci:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych SA Kędzierzyn Koźle (lider konsorcjum), BILFINGER- BERGER Budownictwo SA, Warszawa
mgr inż. Jarosław Lewiński
mgr inż. Rudolf Kuczera, inż. Bartłomiej Niwicki (branża drogowa), mgr inż. Zbigniew Nidecki (branża mostowa)
mgr inż. Wojciech Nawrocki (branża drogowa), mgr inż. Robert Słota (branża mostowa)

Budowę do Konkursu zgłosił generalny wykonawca.

Wykonano m.in.: obwodnicę (jezdnia prawa południowa) długości 3473,41 m (odcinek od ul. Głubczyckiej do ul. Gliwickiej), rondo na skrzyżowaniu z ul. Głubczycką, przebudowę ronda na skrzyżowaniu z ul. Gliwicką i ul. Raciborską w obrębie wiaduktu, drogi dojazdowe, most na potoku Lineta w km 2+490 o rozpiętości teoretycznej 13,8 m (konstrukcja żelbetowa monolityczna, ustrój płytowy oparty na żelbetowych przyczółkach pełnościennych; podpory posadowione na palach żelbetowych).

Zbudowano też:

  • most na potoku Golka w km 3+301 obwodnicy, o rozpiętości teoretycznej 17,90 m (konstrukcja żelbetowa monolityczna; ustrój płytowy oparty na żelbetowych przyczółkach pełnościennych ze ścianami bocznymi),
  • wiadukt nad ul. Raciborską w km 3+501,36 obwodnicy, mający rozpiętość 14,86 m (konstrukcja żelbetowa monolityczna; przyczółki żelbetowe pełnościenne, ze ścianami bocznymi; za przyczółkami wykonano mur oporowy długości 36 m),
  • most na rzece Odrze w km 4+342 obwodnicy, o długości całkowitej 418,32 m (konstrukcja - ustrój belkowy sprężony ciągły pięcioprzęsłowy o przekroju skrzynkowym jednokomorowym, oparty na żelbetowych przyczółkach o konstrukcji pełnościennej oraz flarach tarczowych; przęsło nurtowe i sąsiednie wykonano metodą nawisową),
  • przepust żelbetowy monolityczny dla małych zwierząt w km 5+000, o przekroju 200 × 200 cm.

Ponadto wykonano roboty regulacyjne na ciekach wodnych, przebudowano sieć telekomunikacyjną i sieć elektroenergetyczną oraz sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej. Zbudowano ekrany akustyczne, zainstalowano elementy oznakowania, bariery energochłonne i inne elementy.

Całość prac wykonano w ciągu 24 miesięcy.