Nagroda II stopnia
Obiekty inżynieryjne
(Grupa IV)

Kładka dla pieszych nad torami PKP/SKM i Drogą Gdyńską,
łączącą Al. Zwycięstwa z ul. Łużycką w Gdyni

Inwestor:
Generalny wykonawca:

Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Gmina Miasta Gdyni
Firma GOTOWSKI Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o., Bydgoszcz
Józef Warda
inż. Tomasz Krawczak
mgr inż. arch. Sławomir Bryczkowski, mgr inż. arch. Anna Smółko (architektura), mgr inż. Mirosław Wałęga, inż. Roman Witczak (konstrukcja)

Budowę do Konkursu zgłosił inwestor.

Rozpiętość kładki (w osiach podparć) wynosi 139,50 m, szerokość pomostu 6,00 m, a całkowita szerokość pomostu 6,80 m. W przyjętej koncepcji starano się nadać kładce formę metalowego skrzydła wiszącego nad linią kolejową i Drogą Gdyńską.

Ustrój nośny kładki stanowią dwie stalowe kratownice ciągłe pięcioprzęsłowe. Kładka jest przekryta dachem łukowym z blachy trapezowej. Podpory pochylni nie przekrytej stanowią żelbetowe słupy średnicy 600 mm, a jej konstrukcję - płyta żelbetowa grubości 40,0 ÷ 46,6 cm.

Od strony Al. Zwycięstwa zaprojektowano mur oporowy z bloczków betonowych, zwieńczonych belką żelbetową monolityczną, zbrojoną prętami ze stali gatunku BSt500S.

Całość prac wykonano w ciągu 9 miesięcy.