Dyplom uznania
Budynki mieszkalne
(Grupa I)

Budynek mieszkalny wielorodzinny A2
"Nowy Horyzont" Wrocław przy ul. Głównej 2

Inwestor:
Inwestor zastępczy:
Generalny wykonawca:
Kierownicy budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
GEO PROJEKT 1 Sp. z o.o., Spółka komandytowa, Kraków
Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o., Kraków
Steda Polska Sp. z o.o.
inż. Michał Kmiecik
mgr inż. Ryszard Kłosowski
mgr inż. arch. Adam Kociołek (architektura), mgr inż. Artur Dąbrowski (konstrukcja)

Budowę do Konkursu zgłosił inwestor.

Zadanie inwestycyjne obejmuje 5 budynków wielorodzinnych A1, A2, A3, B, C oraz budynki w zabudowie szeregowej ZS1 i ZS2. Pierwszy wzniesiony budynek A2 ma 5 kondygnacji mieszkalnych nadziemnych, w których znajduje się 75 mieszkań oraz kondygnację podziemną garażową na samochody osobowe.

Budynek ma trzy klatki schodowe z dźwigami osobowymi przystosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych. Powierzchnia działki wynosi 4994 m2, powierzchnia zabudowy 1352 m2, powierzchnia użytkowa 4334 m2, a kubatura budynku 22 636 m3.

Fundament budynku stanowi żelbetowa płyta fundamentowa grubości 60 cm, wykonana z betonu klasy C25/30 o stopniu wodoszczelności W8. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne kondygnacji nadziemnych są murowane z bloczków silikatowych pełnych klasy 15. Mają grubość 24 cm. Ściany działowe wykonano z bloczków gipsowych grubości 80 mm. Stropy składają się z płyt prefabrykowanych Filigran i betonu monolitycznego; są zbrojone krzyżowo. Ich grubość wynosi 20 cm, a rozpiętość od 1,80 do 7,80 m.

Schody wykonano żelbetowe monolityczne z betonu klasy C20/25. Dach jest dwuspadowy z lukarnami, o konstrukcji drewnianej płatwiowo-kleszczowej. Nachylenie połaci dachowych wynosi 35o. Zastosowano ocieplenie dachu wełną mineralną grubości 18 cm. Tynki i okładziny wewnętrzne są gipsowe. Zastosowano okna z PVC, wyposażone w nawiewniki z możliwością regulacji przepływu powietrza. Drzwi wejściowe do mieszkań są antywłamaniowe, z okleiną drewnopodobną.

Budynek jest wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje.

Całość prac wykonano w ciągu 18 miesięcy.