Dyplom uznania
Budynki mieszkalne
(Grupa I)

Budynek mieszkalny wielorodzinny w Krakowie przy ul. Przemiarki 14

Inwestor:

Generalny realizator inwestycji:
Generalny wykonawca:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Magdalena Jękot-Falska, Joanna Dobrowolska GENUS Grupa Deweloperska 2 Sp. z o.o., Sp. komandytowa, Kraków
GENUS Grupa Deweloperska 2 Sp z o.o., Spółka komandytowa, Kraków

Firma Budowlana STALBUD Baran, Gozdalski, Krzysztof, Sojka, Sp. J., Kraków
inż. Ryszard Lechowicz
mgr inż. Anna Kusina
mgr inż. arch. Joanna Dobrowolska (architektura), mgr inż. Andrzej Palonek (konstrukcja)

Budowę do Konkursu zgłosił inwestor.

Budynek ma cztery kondygnacje. Znajduje się w nim 31 mieszkań, jedna klatka schodowa i winda. Mieszkania są trzy- i czteropokojowe. Na dachu budynku umieszczono kolektory słoneczne, wspomagające ogrzewanie ciepłej wody. System jest połączony bezpośrednio z kotłownią w budynku. W kondygnacji podziemnej znajduje się garaż na 31 samochodów. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Powierzchnia zabudowy wynosi 485 m2, powierzchnia użytkowa 2399 m2, w tym powierzchnia mieszkań 1416 m2 i garażu podziemnego 846 m2, a kubatura budynku 9134 m3. Konstrukcję budynku stanowi ustrój żelbetowy monolityczny szkieletowy. Fundament ma postać płyty żelbetowej grubości 40 cm, wykonanej z betonu klasy C20/25 o stopniu wodoszczelności W8 i zbrojenia siatkami ze stali klasy A-III, gatunku RB500W.

Ściany zewnętrzne są murowane z pustaków Porotherm grubości 30 cm, a wewnętrzne – z tego rodzaju pustaków grubości 25 cm.

Stropy nad garażem (pod zielonym tarasem) są żelbetowe monolityczne z betonu klasy C20/25 o stopniu wodoszczelności W8, a stropy nad piętrami – żelbetowe monolityczne z betonu klasy C20/25. Przegrody zewnętrzne w budynku ocieplono warstwą styropianu grubości 20 cm.

Budynek jest wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje.

Całość prac wykonano w ciągu 15 miesięcy.