Dyplom uznania
Budynki mieszkalne
(Grupa I)

Budynek handlowo-usługowo-mieszkalny
z garażem wielostanowiskowym w Olsztynie

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
PBO „BUDOPRZEM” Sp. z o.o., Olsztyn
PBO „BUDOPRZEM” Sp. z o.o., Olsztyn
inż. Jolanta Grabińska
inż. Jan Gruszewski
mgr inż. arch. Piotr Zabiełło (architektura), inż. Jan Gruszewski ( konstrukcja)

Budowę do Konkursu zgłosił inwestor.

Powierzchnia działki budowlanej wynosi 300 m2, powierzchnia zabudowy 300 m2, powierzchnia użytkowa 1502 m2, a kubatura budynku 6291 m3.

Budynek wzniesiono przy ul. 1 Maja 6 w Olsztynie. W podziemnym garażu zastosowano wielopoziomowe parkowanie na platformach samochodowych, z windą parkingową.

Konstrukcja budynku została wykonana w sposób tradycyjny. Fundament stanowi płyta żelbetowa.

Strop nad częścią podziemną jest żelbetowy, ściany konstrukcji naziemnych wykonano murowane, a stropy żelbetowe. W lokalach mieszkalnych wykonano balkony oraz zainstalowano windy osobowe.

Budynek w większości został przystosowany do celów handlowo-usługowych. Znajduje się w nim m.in. przychodnia medyczna, biuro inwestycyjne, kancelaria prawna oraz frma consultingowa. W miejscu wzniesienia budynku wcześniej funkcjonowała piekarnia.

W nowo wybudowanym obiekcie zainstalowano nowoczesną, energooszczędną kotłownię z piecem kondensacyjnym, co wpłynęło na znaczne zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.

Budynek wyposażono we wszystkie niezbędne instalacje.

Całość prac wykonano w ciągu 20 miesięcy.