Tytuł "Budowa Roku 2011" (nagroda I stopnia)
Budynki mieszkalne
(Grupa I)

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym w Krakowie

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Kierownik projektu:
Kierownicy budowy:

Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Budimex Nieruchomości Sp. z o.o., Warszawa
Budimex SA Warszawa
Marta Leń
mgr inż. Michał Wiśniowski (od 01.02 2011 do 31.08. 2011), inż. Andrzej Skrzypek
Andrzej Pstruś
arch. Józef Białasik, arch. Witold Bolek (architektura), mgr inż. Roman Mucha (konstrukcja)

Budowę do Konkursu zgłosili: generalny wykonawca i inwestor.

Zespół budynków wzniesiono przy ul. Do Wilgi 8 w Krakowie. Składa się on z budynków mieszkalnych trzykondygnacyjnych (budynki G i H) oraz siedmiokondygnacyjnych (E i F). Pod budynkami znajduje się jednokondygnacyjny garaż podziemny na 64 miejsca postojowe samochodów osobowych oraz pomieszczenia techniczne i komórki lokatorskie.

Budynki E i F mają po 27 mieszkań (1-, 2- i 3-pokojowych). Wykonano balkony, loggie oraz tarasy, a także ogrodzone ogródki przydomowe. Budynki są wyposażone w dźwigi. Budynki G i H mają po 9 mieszkań (1-, 2- i 3-pokojowych).

Powierzchnia działki budowlanej wynosi 9080 m2, powierzchnia zabudowy 1089 m2, powierzchnia użytkowa 3952 m2, a kubatura budynków 25 668 m3.

Pod żelbetową płytą fundamentową wykonano pale fundamentowe. Ściany zewnętrzne części podziemnej oraz płytę stropową nad garażem zaprojektowano jako żelbetową. Część nadziemna jest wykonana w sposób tradycyjny jako żelbetowo-murowa. Drzwi do lokali mieszkalnych wykonano jako antywłamaniowe.

Na osiedlu znajduje się duży teren rekreacyjno-wypoczynkowy, z ogródkiem jordanowskim dla dzieci, boiskami do siatkówki lub tenisa i innymi elementami. Zapewniono pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych.

Budynki zostały wyposażone we wszystkie niezbędne instalacje.

Całość prac wykonano w ciągu 18 miesięcy.