Tytuł "Budowa Roku 2011" (nagroda I stopnia)
Budynki mieszkalne
(Grupa II)

Budynki mieszkalne C i D wraz z lokalami usługowymi, połączone
wspólnym dwukondygnacyjnym garażem podziemnym, zrealizowane
w ramach kompleksu Garnizon Lofty & Apartamenty w Gdańsku

Inwestor, generalny wykonawca:
Kierownik budowy:
Inspektorzy nadzoru:


Główni projektanci:
Grupa Inwestycyjna HOSSA SA

mgr inż. Rafał Jóźwik
mgr inż. Przemysław Boniecki (roboty budowlane), mgr inż. Marcin Stencel, mgr inż. Tomasz Stolarski (roboty elektryczne), mgr inż. Dariusz Wesołowski (roboty sanitarne)
mgr inż. arch. Marcin Woyciechowski (architektura), mgr inż. arch. Maja Dynak (architektura), inż. Kazimierz Linkowski (konstrukcja)

Budowę do Konkursu zgłosił: inwestor, generalny wykonawca.

Budynki znajdują się w Gdańsku przy ul. Antoniego Słonimskiego 1, 3, 5, 7, 9. Stanowią część budowanego osiedla mieszkaniowego GARNIZON. Są połączone wspólnym dwukondygnacyjnym garażem podziemnym.

Powierzchnia działki budowlanej wynosi 0,9204 ha, powierzchnia zabudowy 4275 m2, powierzchnia użytkowa 31 432 m2, a kubatura budynków 121 419 m3. W obu budynkach znajduje się 288 mieszkań oraz w części podziemnej 253 miejsc postojowych.

Konstrukcję budynków stanowi układ ścian i słupów nośnych. Sztywność przestrzenną zapewniają tarcze, ściany podłużne i poprzeczne oraz podciągi i słupy.

Ławy i stopy fundamentowe są żelbetowe monolityczne, z betonu klasy C20/25. Słupy wykonano jako żelbetowe z betonu klasy C25/30. Wykonano stropy typu Filigran oraz stropodachy pełne, ocieplone, pokryte papą termozgrzewalną, a także dachy strome, pokryte blachą. Zastosowano wentylację mechaniczną.

Budynki są wyposażone we wszystkie niezbędne instalacje.

Całość prac wykonano w ciągu 15 miesięcy.