Tytuł "Budowa Roku 2011" (nagroda I stopnia)
Budynki nauki i kultury
(Grupa III)

Budynek Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych
Politechniki Warszawskiej

Inwestor
Generalny wykonawca:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Politechnika Warszawska
Budimex SA, Warszawa
mgr inż. Paweł Krzyszkowski
mgr inż. Krzysztof Sucharda
mgr inż. arch. Małgorzata Rogalka ( architektura), mgr inż. Jakub Krupa (konstrukcja)

Budowę do Konkursu zgłosił generalny wykonawca.

Budynek wzniesiono na terenie kampusu Politechniki Warszawskiej, pomiędzy Aleją Niepodległości i ulicami Koszykową i S. Noakowskiego w Warszawie. Zadanie obejmowało wybudowanie budynku wraz z elementami infrastruktury technicznej (wodociągiem, kanalizacją, siecią cieplną, klimatyzacją, siecią energetyczną, stacją trafo, siecią teletechniczną), garażem podziemnym, punktem gastronomicznym oraz zagospodarowaniem terenu.

Powierzchnia działki budowlanej wynosi 2600 m2, powierzchnia zabudowy 1711 m2, powierzchnia użytkowa 9746 m2, a kubatura budynku 46 223 m3.

Budynek ma 6 kondygnacji i wysokość 23 m. Część podziemna jest jednokondygnacyjna, ze ścianami zewnętrznymi żelbetowymi grubości 30 cm, wykonanymi z betonu klasy C25/30 i zbrojona prętami ze stali klasy A-IIIN. Znajduje się w niej garaż na 50 samochodów osobowych. Fundament budynku stanowi płyta żelbetowa grubości 60 cm, wykonana z betonu klasy C25/30 o stopniu wodoszczelności W8, zbrojona prętami ze stali klasy A-IIIN. Konstrukcja nośna budynku jest żelbetowa monolityczna słupowo-płytowa. Sztywność przestrzenną zapewniają żelbetowe monolityczne ściany obudowy trzonów komunikacyjnych i układ poprzecznych ścian i tarcz nośnych. Zastosowano izolację z masy bentonitowej i papy termozgrzewalnej.

Na parterze znajdują się m.in. pomieszczenia administracji budynku oraz gastronomiczne. Główna aula wykładowa jest zlokalizowana we wschodniej części budynku i obejmuje dwie kondygnacje. Istnieje możliwość jej podziału ścianą przesuwną na dwie mniejsze sale. Czwartą i piątą kondygnację zajmują pomieszczenia przeznaczone dla kadry naukowej.

W pomieszczeniach zastosowano sufty podwieszone. Na ścianach wewnętrznych wykonano maszynowo tynk cementowo-wapienny. Posadzki są z gresu ceramicznego, wykładziny PVC, wykładziny dywanowej oraz deszczułek dębowych.

Obiekt został wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje.

Całość prac wykonano w ciągu 18 miesięcy.