Tytuł "Budowa Roku 2011" (nagroda I stopnia)
Obiekty sportowe
(Grupa VIII)

Aquapark z pływalnią przy ul. Jana Pawła II w Suwałkach

Inwestor
Inwestor zastępczy
Generalny wykonawca:
Kierownicy budowy:
Inspektor nadzoru:
Główny projektant:
Miasto Suwałki
ZBM Inwestor zastępczy Sp. z o.o.
UNIBEP SA, Bielsk Podlaski
inż. Piotr Dykałowicz, mgr inż. Andrzej Bogus
Andrzej Ulicki; mgr inż. Antoni Ciepielewski (koordynator zespołu inspektorów), mgr inż. Barbara Sołomianko (roboty budowlane), mgr inż. Piotr Urbanowicz (roboty sanitarne), mgr inż. Zenon Sosnowski (roboty elektryczne), mgr inż. Andrzej Okrągły (roboty teletechniczne), mgr inż. Stanisław Nowik (roboty drogowe)
mgr inż. arch. Rafał Jacaszek (architektura i konstrukcja)

Budowę do Konkursu zgłosił generalny wykonawca.

 

Obiekt pod nazwą „Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury Sportu – Aquapark z pływalnią” jest użytkowany jako sportowo-rekreacyjny. Można też organizować zawody pływackie.

Powierzchnia terenu wynosi 21 173 m2, powierzchnia zabudowy 5421 m2, powierzchnia użytkowa 10 113 m2 (w tym 660 m2 niecki basenów rekreacyjnych), a kubatura obiektu 53 965 m3.

 

Basen sportowy ma wymiary 25×21 m i długość 25 m. Trybuny mają 305 miejsc siedzących i 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Konstrukcja budynku jest żelbetowa monolityczna, w części – stalowa. Zastosowano stropy zespolone, dźwigary dachowe z drewna klejonego oraz na części budynku stropy o konstrukcji żelbetowej. Ściany działowe są murowane oraz gipsowo-kartonowe na szkielecie stalowym. Zastosowano izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oraz termiczne. Wykonano sufty podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych. Stolarka jest drewniana, stalowa i aluminiowa.

Obiekt został wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje.

Całość prac wykonano w ciągu 20 miesięcy.