Tytuł "Budowa Roku 2011" (nagroda I stopnia)
Obiekty sportowe
(Grupa VIII)

Modernizacja, nadbudowa i rozbudowa hali widowiskowo-sportowej
w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Jana Pawła II

Inwestor
Generalny wykonawca:
Dyrektor kontraktu
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Miasto Jastrzębie-Zdrój
Mostostal Warszawa SA
mgr inż. Jacek Mglej
mgr inż. Tomasz Rywacki
mgr inż. Tadeusz Marcol
arch. Dariusz Zniszczoł (architektura), mgr inż. Zbigniew Jastrzębski (konstrukcja)

Budowę do Konkursu zgłosił generalny wykonawca.

Do Konkursu zgłoszono modernizację i przebudowę hali oraz dwóch budynków socjalnych, połączonych z halą główną podziemnym łącznikiem.

Powierzchnia działki budowlanej wynosi 29 346 m2, powierzchnia zabudowy 5900 m², powierzchnia użytkowa 9710 m2, a kubatura budynku 62 206 m3.

Budynek hali jest wolno stojący, częściowo podpiwniczony. Jego część centralną stanowi boisko oraz dwie trybuny. Pod trybunami znajdują się po trzykondygnacyjne części, w których umieszczono zaplecze hali w postaci szatni, siłowni, pomieszczeń technicznych, sali konferencyjnej, pomieszczeń biurowych i medycznych itp.

Fundament budynku stanowi płyta żelbetowa grubości 60 cm, dodatkowo wzmocniona użebrowaniem odwróconym. Konstrukcję istniejącego wejścia głównego stanowią skrzynie żelbetowe, mające na celu przejęcie wpływów szkód górniczych. Dodatkowo przy obydwu wejściach wykonano stopy i słupy fundamentowe, na których ustawiono po sześć słupów żelbetowych (wejście A) oraz stalowych (wejście B), stanowiących podparcie dachu w tych częściach obiektu. Konstrukcję budynku tworzy ustrój żelbetowy monolityczny. Dach w części głównej jest łukowy, nad głównymi klatkami schodowymi – płaski. Pokrycie stanowi blacha trapezowa TR160, na której ułożono wełnę mineralną o grubości 15 cm i izolację przeciwwodną z folii PVC. Ściany zewnętrzne części nadziemnej są żelbetowe oraz murowane z bloczków silikatowych grubości 24 cm. Na fragmentach elewacji wykonano okładziny z płyt kamiennych. Izolację termiczną stanowi warstwa wełny mineralnej grubości 10 cm. Zastosowano fasady przeszklone aluminiowe, w części technicznej – stalowe. Posadzki są wykonane z płytek ceramicznych bądź gresowych.

Obiekty są wyposażone we wszystkie niezbędne instalacje.

Całość prac wykonano w ciągu 19 miesięcy.