Tytuł "Budowa Roku 2011" (nagroda I stopnia)
Obiekty drogowo-kolejowe
(Grupa IX)

Most Rędziński przez rzekę Odrę, wraz z estakadami dojazdowymi
w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A8

Inwestor
Generalny wykonawca:
Kierownik budowy:
Inspektorzy nadzoru:
Główny projektant:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Mostostal Warszawa SA
mgr inż. Maciej Abramski
inż. Krzysztof Modzelewski, mgr inż. Krzysztof Sękowski
prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk (architektura i konstrukcja)

Budowę do Konkursu zgłosił generalny wykonawca.

Most Rędziński jest największym obiektem zbudowanej Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. Został usytuowany nad stopniem wodnym Rędzin rzeki OdryMost składa się z trzech części:

– estakady południowej E1 długości 610 m, o konstrukcji w postaci 11-przęsłowej belki z betonu sprężonego, o przekroju skrzynkowym, z przęsłami rozpiętości 40+2×52+56+6×60+50 m,

– mostu głównego M2 długości 612 m, o konstrukcji z betonu

sprężonego, podwieszonej do jednego pylonu wysokości 122 m typu H; przęsła mają rozpiętość 50+2×256+50 m,

– estakady północnej E3 długości 520 m, o konstrukcji w postaci 9-przęsłowej belki ciągłej z betonu sprężonego, o przęsłach rozpiętości 50+7×60+50 m.

Most podwieszony pod względem długości przęsła podwieszonego do jednego pylonu został sklasyfkowany na osiemnastym miejscu w świecie, czternastym w Europie i pierwszym w Polsce. W grupie mostów w pełni betonowych most jest czwartą tego rodzaju konstrukcją na świecie i drugą w Europie. W Polsce jest to największy most betonowy i drugi pod względem rozpiętości przęsła podwieszonego.

Całość prac wykonano w ciągu 39 miesięcy.