Tytuł "Budowa Roku 2011" (nagroda I stopnia)
Obiekty oceniane indywidualnie
(Grupa X)

Stadion piłkarski PGE Arena w Gdańsku przy ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1

Inwestor

Generalny wykonawca:Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Gmina Miasta Gdańsk reprezentowana przez Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Sp. z o.o.
konsorcjum: Hydrobudowa Polska SA, z siedzibą w Wysogotowo, Przeźmierowo; Hydrobudowa 9 SA, z siedzibą w Wysogotowo, Przeźmierowo Polska; Alpine Bau Deutschland AG, Niemcy; Alpine Bau GmbH, z siedzibą Wals koło Salzburga, Austria; Alpine construction Polska Sp. z o.o., Kraków
mgr inż. Karol Kalinowski
mgr inż. Piotr Głowacki
arch. Wojtek Grabianowski, Lukas Hampel (architektura), dyp. ing. Hans Juergen Vogel, dr ing. Malte Kosmahl, dr inż. Ryszard Wojdak, dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski (konstrukcja)

Budowę do Konkursu zgłosił generalny wykonawca.

Stadion składa się z trzech głównych elementów: boisk, trybun wokół boiska wraz z platformą otaczającą trybuny i konstrukcji stalowej przekrycia. Dostęp do płyty boiska zapewniają cztery tunele usytuowane ukośnie pod platformą i trybunami. Trybuny stadionu tworzą dwie strefy: budynek zamknięty oraz strefy otwarte. Wszystkie miejsca na trybunach są przekryte przestrzenną konstrukcją stalową, pokrytą tafami poliwęglanu.

Powierzchnia działki budowlanej wynosi 339 000 m2, powierzchnia zabudowy 44 759 m², kubatura budynków 947 135 m³.

Fundamenty wykonano w postaci stóp, ław i płyt fundamentowych. Konstrukcję stadionu stanowią prefabrykowane ramy żelbetowe ze słupami o rozstawie maksymalnym 8,0×8,0 m. Na tych słupach oparto żelbetowe prefabrykowane elementy trybun i monolityczne stropy płytowe. Część podziemną stadionu wykonano jako żelbetową monolityczną, odpowiednio dylatowaną.

W obiekcie występują ściany monolityczne i prefabrykowane o zróżnicowanej grubości od 15 do 40 cm oraz ściany murowe grubości 18 i 24 cm.

Na wykonanie prefabrykowanych elementów trybun i schodów zastosowano beton klasy C40/50, a na płyty stropowe monolityczne beton wodoszczelny klasy C30/37.

Obiekt wyposażono we wszystkie niezbędne instalacje.

Całość prac wykonano w ciągu 30 miesięcy.