Tytuł "Budowa Roku 2011" (nagroda I stopnia)
Obiekty oceniane indywidualnie
(Grupa X)

Odcinek II autostrady płatnej A2 Nowy Tomyśl – Świecko

Inwestor
Generalny wykonawca:
Główny wykonawca
Kierownicy budowy:

Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Autostrada Wielkopolska II SA, Poznań
A2 STRADA Sp. z o.o., Poznań
STRABAG Sp. z o.o., Pruszków
Andrzej Łabędzki, Mateusz Burdziński, Andrzej Habrat, Mirosław Zator, Tomasz Matuszewski, Marcin Olczyk, Marcin Szczepański
Ryszard Dubno
Jednostka projektująca ORTOTRANS SA, Gdańsk

Budowę do Konkursu zgłosił główny wykonawca.

Odcinek autostrady A2 z Nowego Tomyśla do Świecka ma długość 105,9 km i jest najdłuższym odcinkiem autostradowym w Polsce, mającym betonową nawierzchnię.

Roboty budowlane obejmowały m.in.:

– budowę nowego odcinka autostrady długości 87,45 km o docelowym przekroju poprzecznym obejmującym jezdnie 2×(3×3,5) m,

– modernizację do parametrów autostrady istniejącej drogi nr 2 na odcinku Świecko – Rzepin długości 18,455 km oraz dostosowanie istniejącej drogi nr 2 do standardów autostrady płatnej,

– budowę nowych węzłów „Rzepin”, „Torzym”, „Łagów”, „Jordanowo”, „Myszęcin”, „Trzciel”, rozbudowę węzła „Nowy Tomyśl”, przebudowę istniejącego węzła „Świecko”, przebudowę węzła „Buk”, budowę zamkniętego systemu poboru opłat, budowę dziesięciu Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP), budowę dwóch Obwodów Utrzymania Autostrady (Ilanka i Biały Mur),

– budowę oraz remont 86 mostów i wiaduktów,

– budowę dojazdów i dróg krzyżujących się z autostradą, budowę systemu odwodnienia nowych obiektów i przebudowę systemu odwodnienia obiektów istniejących na odcinku Świecko – Rzepin, budowę urządzeń ochrony środowiska (ekrany, ogrodzenia, oczyszczalnie ścieków, pasy zieleni izolacyjnej, przepusty dla małych zwierząt i płazów itp.),

– przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z budową,

– instalację systemu bezpieczeństwa ruchu i systemu zarządzania autostradą płatną.

Na odcinku koncesyjnym autostrady z Nowego Tomyśla do Świecka będzie obowiązywać tzw. zamknięty system poboru opłat. Zbudowany odcinek autostrady zapewnił połączenie z siecią autostrad w Europie Zachodniej.

Całość prac wykonano w ciągu 28 miesięcy.