Tytuł "Budowa Roku 2011" (nagroda I stopnia)
Obiekty oceniane indywidualnie
(Grupa X)

Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska
w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Dziewięciu Muz 10

Inwestor
Generalny wykonawca:

Inżynier kontraktu
Kierownik budowy:
Inspektorzy nadzoru:

Główni projektanci:
Miasto Gorzów Wielkopolski
konsorcjum spółek: Polimex Mostostal SA, Warszawa (lider), Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EBUD-Przemysłówka Sp. z o.o., Bydgoszcz (partner)
Lech Mackiewicz
mgr inż. Sławomir Luziński
mgr inż. Lech Mackiewicz, mgr inż. Krzysztof Pocałujko, inż. Józef Lachowski, mgr inż. Artur Widziński
mgr inż. arch. Daniel Frąc (architektura), mgr inż. Roman Nalewajko, mgr inż. Arkadiusz Klucznik (konstrukcja)

Budowę do Konkursu zgłosił inwestor.

„Centrum” składa się z budynku z salą koncertową i zapleczem oraz pomieszczeniami biurowo-socjalnymi, technicznymi i gospodarczymi, budynku garażu na 403 samochody osobowe oraz zespołu boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią, drogą dojazdową i innych elementów.

Powierzchnia działki budowlanej wynosi 103 455 m2, powierzchnia zabudowy 5760 m2$ (budynek z salą koncertową) i 5737 m2 (budynek garażu), powierzchnia użytkowa 6435 m2 (budynek z salą koncertową) i 10 755 m2 (budynek garażu), a kubatura budynków 67 250 m3.

Budynek główny ma wymiary 51,0×147,7 m i wysokość 22,8 m, jego szkieletową konstrukcję wykonano żelbetową, z wypełnieniem z cegły pełnej. Strop nad podziemiem i nad salą koncertową oraz stropodach są żelbetowe monolityczne bądź z prefabrykatów. Stropodachy wentylowane nad salą koncertową, salą kameralną i salami prób tworzą dźwigary drewniane z pokryciem blachą na deskowaniu pełnym.

Wejście wykonano jako monolityczną konstrukcję słupowo-belkową, z osłonięciem fasady obudową o nośnej konstrukcji aluminiowej, z wypełnieniem szkłem. Budynek jest podzielony na trzy niezależne konstrukcyjnie części. Fundamenty budynku stanowią ławy i stopy żelbetowe. Część dachu stanowią dachy zielone.

Budynek wyposażono we wszystkie niezbędne instalacje, w tym urządzenia specjalne.

Całość prac wykonano w ciągu 28 miesięcy.