Tytuł "Budowa Roku 2011" (nagroda I stopnia)
Obiekty oceniane indywidualnie
(Grupa X)

Drugi terminal pasażerski Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą

Inwestor
Generalny wykonawca:


Kierownicy budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o. o., Gdańsk
konsorcjum frm: Budimex SA, z siedzibą w Warszawie, Oddział Budownictwa Ogólnego Północ w Poznaniu (lider), Korporacja Budowlana DORAcO Sp. z o. o., Gdańsk (partner)
mgr inż. Janusz Buczeń
mgr inż. Henryk Stachurski
mgr inż. arch. Mariusz Rutz, mgr inż. arch. Zbigniew Pszczulny (architektura), mgr inż. Marcin Wesoły, mgr inż. Mieczysław Matejko (konstrukcja)

Budowę do Konkursu zgłosili: inwestor i generalny wykonawca.

Inwestycja zgłoszona do konkursu obejmuje I etap drugiego terminala pasażerskiego, w tym budowę obiektów kubaturowych (terminal pasażerski T2 z łącznikiem i zewnętrznymi klatkami schodowymi i pomostami, wraz z infrastrukturą), układu drogowe- go (podjazd pod T2 wraz z infrastrukturą inżynieryjną drogową), zbiorniki wód opadowych, ogrodzenia, podziemne kanały wentylacyjne i energetyczne oraz sieci i przyłącza.

Powierzchnia działki budowlanej wynosi 74 054 m2, powierzchnia zabudowy 15 041 m2, powierzchnia użytkowa 37 333 m2, a kubatura budynków 350 768 m3.

Budynek terminala pasażerskiego ma trzy kondygnacje nadziemne i jedną kondygnację podziemną. Został zaprojektowany przy założeniu obsługi 3 mln, a docelowo 5 mln pasażerów rocznie. Konstrukcję żelbetową terminala stanowi ustrój słupowo-ryglowy i ścianowo-płytowy, z żelbetowymi ścianami konstrukcyjnymi oraz tarczami. Słupy główne, w części o konstrukcji stalowej, są w dolnej części żelbetowe zamocowane w fundamencie, a w górnej – gałęziami z rur stalowych. Zastosowano dźwigary stalowe bezprzekątniowe, usztywnione stężeniami połaci dachowych. Płatwie stalowe w większości zaprojektowano o osi łamanej. Konstrukcję wsporczą pod fasady tworzą słupy, rygle i stężenia. Stropy są żelbetowe na prefabrykatach typu Filigram, grubości 15, 25, 28 i 30 cm, zbrojone krzyżowo.

Dach ma postać złożonego układu przestrzennego, ze wspornikami o wysięgu od kilku do kilkunastu metrów, pokrytego blachą fałdową na płatwach. Ściany nośne zewnętrzne w części podziemnej są żelbetowe grubości 30 cm, a wewnętrzne grubości 25 cm. Na parterze i piętrze ściany są żelbetowe grubości 25 cm. Ściany działowe wykonano jako gipsowo-kartonowe na lekkim szkielecie stalowym oraz z boczków silikatowych Silka.

 

Obiekt został wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje.

Całość prac wykonano w ciągu 24 miesięcy