Nagroda III stopnia
Budynki nauki i kultury
(Grupa II)

Budynek dydaktyczny Instytutu Informatyki Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Inwestor:
Generalny wykonawca:

Kierownik budowy:
Inspektorzy nadzoru:
Główni projektanci:
Uniwersytet Marii curie-Skłodowskiej w Lublinie
BUDIMEX SA Warszawa, Oddział Budownictwa Ogólnego Wschód w Warszawie Rejon 3, Lublin
inż. Adam Czarnobilski
inż. Marek Łukowski, mgr inż. Emil Nalewajek
mgr inż. arch. Mariusz Plewa (architektura), mgr inż. Jarosław Gębal (konstrukcja)

Budowę do Konkursu zgłosił generalny wykonawca.

Budynek jest zlokalizowany we wschodniej części kampusu akademickiego przy ulicy Akademickiej w Lublinie. Składa się z dwóch części: głównej sześciokondygnacyjnej i trzypoziomowego prostokątnego łącznika. Funkcjonalnie i przestrzennie łączy cztery istniejące obiekty: Małą Chemię, Starą i Średnią Fizykę oraz Wieżowiec.

Powierzchnia działki budowlanej wynosi 12 415 m2, powierzchnia zabudowy 897 m2, a kubatura budynku 28 170 m2. Budynek ma konstrukcję żelbetową, słupowo-płytową.

Fasada od strony ul. Akademickiej składa się z tafli szkła, podświetlonych światłem w różnych kolorach. Na parterze szeroki hol jest połączony z jednoprzestrzenną biblioteką. Na pierwszym piętrze zlokalizowano sale wykładowe, ćwiczeniowe i seminaryjne, a na drugim i trzecim piętrze – sale komputerowe, pracownie i laboratoria. Wyżej umiejscowiono pomieszczenia administracyjne i pokoje kadry naukowej. Na poszczególnych kondygnacjach znajdują się również przestrzenie rekreacyjne.

Sufty podwieszane są z płyty gipsowo-kartonowej. W kondygnacjach podziemnych wykonano posadzkę przemysłową oraz z płytek gresowych antypoślizgowych. W pomieszczeniach dydaktycznych, salach wykładowych, seminaryjnych i innych zastosowao wykładzinę PVC.

Całość prac wykonano w ciągu 18 miesięcy.