Nagroda III stopnia
Obiekty oceniane indywidualnie
(Grupa X)

Modernizacja budynków użyteczności publicznej w powiecie krakowskim

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Kierownicy budowy:

Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Powiat Krakowski (2 domy dziecka, 5 domów opieki społecznej)
SKORUT IMPORT EKSPORT Sp. z o. o, Myślenice
Ewa Stelmachowska, Wojciech Gocał, Stanisław Szubryt (kierownicy budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynierskiej)
Stanisław Słabosz (specjalność konstrukcyjno-budowlana)
mgr inż. Łukasz Szumiec (zakres architektoniczo-budowlany i konstrukcje), mgr inż. Lesław Gębski (instalacje sanitarne)

Budowę do Konkursu zgłosili: inwestor i generalny wykonawca.

Modernizacja budynków polegała na wykonaniu instalacji ciepłej wody użytkowej z wykorzystaniem systemu solarnego w dwóch domach dziecka (w Miękini i Sieborowicach) i pięciu domach opieki społecznej (w Batowicach, Czernej, Więckowicach oraz Owczarach i Karniowicach).

Zmontowano kolektory słoneczne panelowe, w tym stacje solarne, szafy sterownicze, pompy, naczynia przeponowe. Wykonano instalację solarną oraz zasilania układu ciepłą wodą z tej instalacji, a także instalację wody zimnej, instalację elektryczną w pomieszczeniu do zasobników solarnych oraz doprowadzono zasilanie elektryczne do urządzeń nowo projektowanych.

Prace budowlane obejmowały m.in. adaptację pomieszczeń na zasobniki solarne, w tym wykonanie fundamentów, podłogi i posadzki oraz okładzin ścian itp. Wykonano niezbędne roboty towarzyszące, w tym prace dekarskie w celu zapewnienia pełnej szczelności pokrycia dachu w miejscu montażu kolektorów słonecznych, oraz montaż konstrukcji kolektorów słonecznych. Zamontowano na wszystkich budynkach 433 panele solarne.

Całość prac została wykonana w ciągu ok. 5 miesięcy.