Nagroda III stopnia
Budynki biurowe
(Grupa IV)

Budynek biurowy AEROPARK D w Warszawie przy ul. 17 Stycznia

Inwestor:
Inwestor zastępczy:
Generalny realizator inwestycji:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Globe Trade Centre SA, Warszawa
GTC CORIUS Sp. z o.o., Warszawa

GLEEDS Polska Sp. z o.o., Warszawa
UNIBEP SA, Bielsk Podlaski
Kuryłowicz & Associates Sp. z o.o., Warszawa
mgr inż. Jarosław Zdaniewicz
mgr inż. Paweł Jaroszewski
prof. dr hab. inż. arch. Stefan Kuryłowicz (architektura i konstrukcja), mgr inż. Piotr Kapela (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.


Budynek wchodzi w skład nowoczesnego parku biu­rowego Okęcie Business Park w Warszawie. Jest usytu­owany w bezpośrednim sąsiedztwie Międzynarodowe­go Portu Lotniczego Warszawa Okęcie im. Fryderyka Chopina.

W budynku zastosowano całodobową recepcję, no­woczesny system zarządzania, ciągłą kontrolę dostę­pu, klimatyzację z indywidualną regulacją, zraszacze i urządzenia alarmu przeciwpożarowego. Zapewniono elastyczność w kształtowaniu powierzchni biurowej.

Budynek ma dwie kondygnacje podziemne i siedem kondygnacji nadziemnych. Jego wymiary zewnętrz­ne w planie wynoszą 43×50 m; wewnątrz znajdu­je się dziedziniec. Pod budynkiem usytuowaono wychodzący poza jego obrys parking podziemny oraz pomieszczenia techniczne i zbiorniki na wodę. Konstrukcja budynku jest żelbetowa monolityczna, słupowo-płytowa.

Powierzchnia zabudowy wynosi 3778,60 m2, po­wierzchnia użytkowa 16 681,60 m2, a kubatura bu­dynku 68 928,50 m3.

Całość prac wykonano w ciągu 12 miesięcy.