Nagroda III stopnia
Obiekty drogowo-kolejowe 
(Grupa VIII)

Wykonanie robót budowlanych objętych zadaniem pn. „Szybka Kolej Regionalna Tychy Dąbrowa Górnicza” Etap I Tychy miasto – Katowice 

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:

Kierownik budowy:
Inspektorzy nadzoru:
Główni projektanci:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., Tychy
Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie SA
ELKOL Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze
i Usług Techniczno-Handlowych w Katowicach
mgr inż. Paweł Twaróg
inż. Wiesław Koba, inż. Włodzimierz Popczyk
mgr inż. Andrzej Adamski (architektura układu torowego), inż. Teodor Dylus (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.


Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę przystan­ków: „Tychy Lodowisko” w rejonie ul. Wyszyńskiego, „Tychy Grota-Roweckiego” przy ul. Grota-Roweckiego, „Tychy Bielska” przy ul. Bielskiej oraz adaptację przy­stanku „Tychy Zachodnie” w rejonie ul. Harcerskiej.

Zrealizowano m.in. 7 peronów o łącznej długości 1486 m, wraz z regulacją 3,5 km torów i wymianą 663 podkładów, odwodnienie torowisk oraz peronów o długości 2344 m, 14 nowych wiat, ogrodzenia dłu­gości około 1458 m, 2 wiaty na rowery i 2 pochylnie rowerowe, remont istniejącej kładki dla pieszych wraz ze schodami, schody skarpowe i chodnik, sieć oświe­tleniową, system obserwacji (monitoringu) oraz infor­macji pasażerskiej on-line i dźwiękowy system ostrze­gawczy DSO. Przebudowano również sieć trakcyjną i urządzenia sterowania ruchem kolejowym oraz zde­montowano 2 wiaty peronowe. Dostosowano perony do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Perony wyposażono w elementy małej architektury.

Całość prac wykonano w ciągu 18 miesięcy.