Nagroda III stopnia
Oczyszczalnie ścieków
(Grupa IX)

Budowa węzła utylizacji osadów ściekowych powstających w Oczyszczalni Ścieków Jamno w Koszalinie  

Inwestor:
Główny wykonawca:
 
Jednostka projektowa:
 
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o., Koszalin
konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Budowlanych INFRABUD Janusz Kłosowski, Koszalin, PIŚ EKO Wodrol Sp. z o.o., Koszalin
Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej BIPROWOD-WARSZAWA Sp. z o.o., Warszawa
inż. Hasan Alian
mgr inż. Krzysztof Chwalisz
mgr inż. arch. Stanisław Konopiński (architektura), mgr inż. Mariusz Brudek (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił inwestor.Węzeł utylizacji osadów ściekowych jest budynkiem technologicznym, stanowiącym obudowę instalacji technologicznych utylizacji tych osadów. Jest to jedno­nawowa siedmioprzęsłowa hala o konstrukcji stalowej, wraz z zewnętrzną stalową estakadą podajników ślima­kowych osadu. Podpory estakady stanowią żelbetowe zamknięte obiekty niepodpiwniczone. Na długości sześciu przęseł hali zastosowano suwnicę o udźwigu 8,0 t. W obrębie środkowej części ściany frontowej za­projektowano przekrycie (dach) nad podjazdem samo­chodów ciężarowych odbierających wysuszony osad.

Konstrukcję budynku stanowią ramy stalowe o słu­pach z kształtowników HEA360 i dwuspadowych ry­glach z dwuteowników IPE550, spiętych na poziomie oparcia rygli ściągami z prętów średnicy 22 mm.

Dach hali jest pokryty płytami warstwowymi moco­wanymi do płatwi z ceowników stalowych walcowa­nych.

Zastosowano żelbetową płytę fundamentową, beto­nowaną w sposób ciągły przez 3 dni. Zużyto 340 m3 betonu.

Powierzchnia zabudowy wynosi 722,80 m2, po­wierzchnia użytkowa 787,50 m2, a kubatura budyn­ków 8575,90 m3.

Całość prac wykonano w ciągu 17 miesięcy.