Dyplom uznania
Budynki mieszkalne
(Grupa I)

Budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych
wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Wysoka przy ul. Radosnej

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:

Kierownik budowy:
Inspektorzy nadzoru:

Główni projektanci:
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny, Wrocław
Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o., Warszawa
Architekt Piotr Adamczewski, Wilkowice, Święciechowa,Agencja Budowlana „KALDO”, Leszno
mgr inż. Lech Grabowski
mgr inż. Dorota Magdziarek, mgr inż. Jarosław Mróz, inż. Paweł Bogdalski, inż. Anatol Gawryluk
mgr inż. arch. Piotr Adamczewski (architektura), mgr inż. Paweł Jędraś (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.Budynki mieszkalne spełniają wymagania określone w „Aktualnych wytycznych prezesa WAM w sprawie standardów lokali mieszkalnych (kwater) i opisów technicznych budynku oraz warunków, jakim powinny odpowiadać nowo pozyskane i ulepszane budynki wielorodzinne (kwatery)”. Budynki wzniesiono jako w pełni wykończone, na balkonach z przegrodami typu Cembrit. Budynki są wyposażone w instalacje c.o. (z kotłownią), instalacje wodno-kanalizacyjne, gazowe oraz elektryczne (oświetleniowa, gniazdowa, odgromowa i uziemiająca, telefoniczna, domofonowa, sygnalizacji dzwonkowej, zbiorczej instalacji RTV). Wykorzystano ekologiczne rozwiązania w postaci instalacji solarnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej, obniżające koszty eksploatacji. Budynki są 4-piętrowe, o konstrukcji szkieletowej, wypełnione murem z elementów silikatowych. Dach jest wielospadowy o konstrukcji drewnianej, z odwodnieniem na zewnątrz. Elewacje ocieplono metodą lekką-mokrą, z wyprawą tynkarską akrylową imitującą cegłę. Urządzono plac zabaw dla dzieci i miejsca parkingowe samochodów lokatorskich, zastosowano oświetlenie zewnętrzne. Kompleks jest przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne.
Powierzchnia zabudowy wynosi 2437,89 m2, powierzchnia użytkowa 7290,79 m2, a kubatura budynków 28 702,76 m3.
Całość prac wykonano w ciągu 22 miesięcy.