Dyplom uznania
Budynki mieszkalne
(Grupa I)

Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi w Dąbrowie Górniczej przy ul. Kasprzaka 56C i 56D

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:

Kierownik budowy:
Inspektorzy nadzoru:Główni projektanci:
Gmina Dąbrowa Górnicza
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POL-REM Sp. z o.o., Myszków
Pracownia Projektowa ARCHITEKT mgr inż. Halina Piotrowska-Hirszberg, Katowice
mgr inż. Łukasz Ogończyk
inż. Leszek Metta (roboty budowlane), mgr inż. Dariusz Zaciera (roboty elektryczne), mgr inż. Bronisław Miciński (instalacje i sieci c.o.), mgr inż. Iwona Kozińska-Kluczny (roboty wodno-kanalizacyjne), Barbara Kozłowska (roboty drogowe)
mgr inż. arch. Halina Piotrowska-Hirszberg (architektura), mgr inż. Grzegorz Komraus (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił inwestor.Przyjęto zasadę, że mieszkanie socjalne powinno być nie tylko tanie w utrzymaniu, ale również zapewniające warunki do godnego w nim zamieszkania.
Zgłoszony do konkursu budynek dwusegmentowy został zlokalizowany w pobliżu drogi o dużym natężeniu ruchu – po stronie wschodniej znajduje się obwodnica GOP ul. Manifestu Lipcowego (izolację akustyczną od trasy szybkiego ruchu stanowią istniejące drzewa). Budynek jest „bezobsługowy” w użytkowaniu. Każde mieszkanie ma oddzielne liczniki zużycia mediów. Budynek spełnia ustawowe zapisy dotyczące lokali socjalnych. Jest przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne (dwa mieszkania dla osób niepełnosprawnych).
Segment 1 bez galerii ma wymiary 27,25×12,56 m, a segment 2 – wymiary 69,10×15,56 m. Wysokość budynku wynosi 9,63 m. W sąsiedztwie zlokalizowano parking na 29 miejsc postojowych, w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych.
Powierzchnia zabudowy wynosi 684,52 m2, powierzchnia użytkowa 1642,44 m2, a kubatura budynku 5969,01 m3.
Całość prac wykonano w ciągu 10 miesięcy.