Dyplom uznania
Obiekty administracyjno-biurowe
(Grupa V)

Zespół biurowo-usługowy WOLA CENTER w Warszawie
przy ul. Przyokopowej 33

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektorzy nadzoru:

Główni projektanci:
Warszawa Przyokopowa Sp. z o.o., Wrocław
BUDIMEX SA, Warszawa
Kuryłowicz & Associates Sp. z o.o., Warszawa
mgr inż. Mariusz Zakiewicz
inż. Marek Nasiłowski (branża budowlana), mgr inż. Maciej Chruściel (branża sanitarna), mgr inż. Zdzisław Głuszko (branża elektryczna i teletechniczna)
mgr inż. arch. Piotr Żabicki (architektura), mgr inż. Sławomir Żebracki (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.Zespół znajduje się w nowym biznesowym centrum stolicy. Inwestycję tworzą cztery budynki, połączone z obszernym patio. Na jedenastu zróżnicowanych pod względem powierzchni kondygnacjach usytuowano biura, uwzględniając potrzeby najemców. W patio zostaną uruchomione punkty usługowe, kawiarnie i restauracje. Biurowiec Wola Center wyróżnia wysoki standard wykończenia i interesująca forma architektoniczna. Atutem kompleksu jest wewnętrzne patio ze ścianami składającymi się z ustawionych pod różnymi kątami tafli szkła refleksyjnego.
Elewacje budynków biurowych, zaprojektowane w układzie dostosowanym do podziału na moduły pokoi biurowych szerokości 270 cm, stanowią plastyczne połączenie różnych materiałów, takich jak: kamień, aluminium i szkło. Podstawowy układ fasad budynku zaprojektowano jako powtarzalny moduł o szerokości bazowej 135 cm, dostosowany do konstrukcji budynku na zasadzie prostych podziałów pionowych i poziomych, zróżnicowanych w zakresie rozwiązań kolorystycznych i materiałowych. Zaproponowano rozwiązania materiałowe powtarzające się na poszczególnych fasadach budynku.
Powierzchnia zabudowy wynosi 6153,93 m2, powierzchnia użytkowa 55 075,60 m2, a kubatura budynku 184 596,84 m3.
Całość prac wykonano w ciągu 24 miesięcy.