Nagroda II stopnia
Obiekty nowoczesnych technologii
(Grupa III)

„Gdański Park Naukowo-Technologiczny – Etap III” przy ul. Trzy Lipy 3 w Gdańsku

Inwestor:
Inwestor zastępczy:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektorzy nadzoru:


Główni projektanci:
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o., Sopot 
PM Control Sp. z o.o. S.K.A., Gdańsk 
KARMAR SA, Warszawa

Pomorskie Biuro Projektów GEL Sp. z o.o., Sopot

mgr inż. Marcin Krzemiński
inż. Jarosław Kroplewski, tech. Marek Skolimowski (branża budowlana), mgr inż. Piotr Korczak (instalacje sanitarne), mistrz Kazimierz Kotłowski (instalacje elektryczne) 
dr inż. arch. Marek Gawdzik (architektura), mgr inż. Waldemar Barski (konstrukcja) 

Budowę do konkursu zgłosił: inwestor i generalny wykonawca. 


 
Inwestycja polegała na budowie nowoczesnych budynków A i B o powierzchniach biurowo-technologicznych i laboratoryjnych. Po pełnym uruchomieniu będzie to najbardziej zaawansowane centrum badawczo- rozwojowe branży biotechnologii i life-science.
Budynek A zawiera powierzchnię biurowo-laboratoryjną, parking podziemny, pomieszczenia techniczne, budynek B – powierzchnię biurowo-technologiczną, parking podziemny, pomieszczenia techniczne, punkt gastronomiczny, fi tness i zespół saun.
Konstrukcja budynków A i B jest żelbetowa płytowosłupowa. Dodatkowe usztywnienie budynku stanowią ściany żelbetowe klatek schodowych. Jako fundamenty zastosowano ławy i stopy fundamentowe. Ściany zewnętrzne to systemowe przeszklenie strukturalne oraz ściany żelbetowe z okładziną z paneli elewacyjnych. Stropodach wykonano jako żelbetowy.
Budynek A jest połączony z budynkiem B łącznikiem o konstrukcji w postaci przestrzennych skratowań długości 23,47 m, wykonanych z rur średnicy 55 cm, wewnątrz których są ukryte nośne dwuteowniki. Wewnątrz skratowania znajduje się przeszklone przejście szerokości 3,0 m.
Powierzchnia zabudowy wynosi 2464,79 + 2337,00 m2, powierzchnia użytkowa 12 902,96 + 12 830,32 m2, a kubatura budynku 60 430,00 + 63 714,93 m3.
Całość prac wykonano w ciągu 57 miesięcy.