Nagroda II stopnia
Obiekty administracyjno-biurowe
(Grupa V)

Centrum Kongresowe i rozbudowa budynku administracyjnego
wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Kielcach przy ul. Zakładowej 1

Inwestor:
Inwestor zastępczy:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
TARGI KIELCE SA w Kielcach 
EKAAMEX-SERVICE, Kielce 
Przedsiębiorstwo Inżynieryino-Budowlane BUDECON SA, Sosnowiec

Biuro Studiów i Projektów, Gliwice

mgr inż. Ryszard Bober
mgr inż. Andrzej Pacanowski 
mgr inż. arch. Barbara Średniawa (architektura), mgr inż. Rafał Ferdyn (konstrukcja) 

Budowę do konkursu zgłosili generalny wykonawca i inwestor. 

Inwestycja obejmowała przebudowę i rozbudowę obiektów Targi Kielce, wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, oraz budowę Centrum Kongresowego, budynku biurowo-administracyjnego i wieży widokowej.
Centrum Kongresowe jest wielokondygnacyjnym budynkiem o wymiarach osiowych w rzucie 67×33 m i wysokości do 20 m, zawierającym salę kongresową z widownią wielofunkcyjną na 568 osób i widownią na lożach dla 106 osób, cztery sale – każda na 100 osób, z możliwością ich dowolnego łączenia. Fundament budynku stanowi żelbetowa płyta fundamentowa. Konstrukcja części nadziemnej jest żelbetowa monolityczna słupowo-ryglowo-płytowa. Przekrycie budynku oraz część konstrukcji głównej od poziomu zerowego stanowi konstrukcja stalowa.
Budynek biurowo-administracyjny jest wielokondygnacyjny, o wymiarach osiowych w rzucie 76,5×43,5 m i wysokości do 14 m. Fundament budynku stanowi żelbetowa płyta fundamentowa posadowiona bezpośrednio. Konstrukcja części nadziemnej jest żelbetowa monolityczna słupowo-ryglowo-płytowa. Przekrycie części budynku wykonano o konstrukcji stalowej. Wieża ma wysokość 39,00 m, a dodatkowy element dekoracyjny – „harfa” wysokość 17,72 m.
Na wysokości 33,45 m znajduje się oszklona sala bankietowa na nie więcej niż 50 osób i węzeł cateringowy. Komunikację pionową zapewnia klatka schodowa oraz windy osobowa i pożarowa. Jako zwieńczenie obiektu zaprojektowano czerwoną kulę zawieszoną na stalowej harfie. Wieżę posadowiono na 112 palach wierconych średnicy 60 cm i długości około 6 m. Konstrukcja części nadziemnej wysokości 43 m, licząc od fundamentu, jest żelbetowa monolityczna, utwierdzona w fundamencie. Konstrukcję stalową stanowi strop rusztowy na poziomie +33,5 m, dach rusztowy na poziomie +38,55 m, podesty i galerie oraz wysokościowy element dekoracyjny – „harfa”.
Powierzchnia zabudowy wynosi 5093,40 m2, powierzchnia całkowita 11 386,78 m2, a kubatura 82 022,00 m3.
Całość prac wykonano w ciągu 31 miesięcy.