Nagroda II stopnia
Obiekty administracyjno-biurowe
(Grupa V)

Centrum biurowe NEPTUN w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 105A

Inwestor:
Generalny wykonawca:

Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektorzy nadzoru:

Główni projektanci:
Centrum Biurowe Neptun Sp. z o.o., Warszawa 
BUDIMEX SA z siedzibą w Warszawie, BUDIMEX SA, Oddział Budownictwa Ogólnego Północ w Poznaniu, 
AEDAS CE Sp. z o.o., Warszawa

mgr inż. Adam Chwostek
mgr inż. Zbigniew Milewski (branża budowlana), mgr inż. Zygmunt Stempa (branża elektryczna), mgr inż. Dariusz Wesołowski (branża sanitarna) 
mgr inż. Krzysztof Gryczyński (architektura), mgr inż. Grzegorz Majda (konstrukcja) 

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca. 

 
Centrum biurowe Neptun to najnowocześniejszy obiekt klasy A w Gdańsku. Jest to budynek wysokości 84,72 m, z częścią podziemną głębokości 11,25 m. Obiekt ma 18 kondygnacji biurowych, 2 kondygnacje techniczne i 3 kondygnacje garażowe. Inwestycję wyróżnia, poza wysokością, również jakość przyjętych rozwiązań oraz odpowiedzialne podejście do środowiska naturalnego. Inwestycja była prowadzona zgodnie z wytycznymi BREEAM. Celem było uzyskanie certyfikatu „Very good”. Forma architektoniczna, technologia budowy oraz zastosowane energooszczędne rozwiązania sytuują budynek wśród tzw. „zielonych budynków”, uznanych za przyjazne środowisku i użytkownikom, np. dzięki powierzchniom biologicznie czynnym i tarasom zielonym, przeszklonej elewacji zapewniającej dobre doświetlenie światłem naturalnym, dostępności do miejskich środków komunikacji publicznej ograniczającej użytkowanie prywatnych środków transportu, wyłącznikom światła reagującym na ruch itd.
W budynku zastosowano m.in. ściany szczelinowe grubości 60 cm, płytę fundamentową opartą na baretach, stropy sprężone cięgnami z pełną przyczepnością, trzon monolityczny o odporności ogniowej 240 min., fasadę szklaną słupowo-ryglową, podłogi podniesione, kamienne okładziny ścian i posadzek. Budynek został wyposażony m.in. w windy szybkobieżne (3,5 m/s), BMS.KD, monitoring, klimatyzację, wentylację mechaniczną, SAP, DSO, instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjny system parkowania zależnego. Na uwagę zasługuje również fakt, że budynek jest położony w centrum Gdańska-Wrzeszcza, bez placu budowy, bez możliwości składowania materiałów i prefabrykatów, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej, co wymagało od wykonawcy odpowiedniej organizacji pracy oraz precyzyjnej realizacji harmonogramu.
Powierzchnia zabudowy wynosi 1214,88 m2, powierzchnia użytkowa 21 639,74 m2, a kubatura budynku 78 456,89 m3.
Całość prac wykonano w ciągu 27 miesięcy.