Nagroda II stopnia
Obiekty przemysłowe, magazynowe i instalacje
(Grupa VII)

Rozbudowa i przebudowa istniejącej hali magazynowej, dobudowa hali dwukondygnacyjnej z kotłownią, rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku biurowego z infrastrukturą techniczną oraz instalacjami wewnętrznymi w Wieliczce przy ul. Jedynaka 32

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
U Jędrusia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Radziemice 
EMBUD Sp.J. Budowa Hal i Pawilonów Mika M.S., Kraków 
Studio Architektury Zdzisław Kramarz, Kraków

mgr inż. Mieczysław Mika
mgr inż. Włodzimierz Nabagło 
mgr inż. arch. Zdzisław Kramarz (architektura), mgr inż. Rafał Grzywacz,
mgr inż. Mieczysław Mika (konstrukcja) 


Budowę do konkursu zgłosił inwestor.  

 
Forma architektoniczna kompleksu budynków po przebudowie nawiązuje do istniejących na działce budynków o płaskich dachach i wysokości od 6,23 do 13,20 m. Ta forma wynika z funkcji produkcyjnej hal i programu biurowego części administracyjnej. Budynki są połączone w jeden kompleks, co ułatwia komunikację wewnętrzną – rozwiązaną zgodnie z wymaganiami w zakresie użytkowania obiektu.
W konstrukcji kompleksu budynków zastosowano szkielet stalowy z lekką obudową oraz fragmenty wykonane tradycyjnie.
Powierzchnia zabudowy wynosi 2512,24 m2, powierzchnia użytkowa 2035,41 + 401,42 m2, a kubatura budynków 22 365,05 m3.
Całość prac wykonano w ciągu 16,5 miesiąca.