Nagroda II stopnia
Obiekty przemysłowe, magazynowe i instalacje
(Grupa VII)

Układ nawęglania zewnętrznego w ramach odbudowy bloku mocy wytwórczych PKE SA, ZEC Bielsko-Biała przy ul. Tuwima 2

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
PKE SA, Katowice 
Warbud SA, Warszawa 
BSPiR Energoprojekt Katowice SA

mgr inż. Grzegorz Kukuł
tech. Krzysztof Kniat 
mgr inż. Marek Rabsztyn (architektura), mgr inż. Aleksander Tyc (konstrukcja) 

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.  


 
Zasadniczym zadaniem układu nawęglania jest rozładowanie oraz dostarczenie paliwa stałego do układu bloku elektroenergetycznego. Składowisko węgla zlokalizowano w bliskim sąsiedztwie budynków układu nawęglania. Węgiel dostarczany w wagonach samorozładowczych jest rozładowywany w bunkrze szczelinowym, a następnie przesypywany na przenośniki taśmowe i transportowany na blok. Zapasy węgla są składowane na otwartych składowiskach o pojemności kilkudziesięciu tysięcy ton opału. Ze składowisk węgiel jest dostarczany za pomocą zwałowarko-ładowarki, która przesypuje paliwo na taśmy układu transportowego, połączone z blokiem energetycznym.
W skład układu nawęglania wchodzą: bunkier szczelinowy, tunel przenośników M1, budynek przesypowy P1, składowisko otwarte (UEB10 i UEB20), podtorze ładowarko-zwałowarki, most skośny nawęglania, budynek garażu spychaczy, budynek obsługi nawęglania, zwałowarko-ładowarka.
Inwestycja ma kluczowe znaczenie w systemie ciepłowniczym miasta. Jest to tego rodzaju najnowocześniejsza jednostka w Polsce, spełniająca wysokie wymagania proekologiczne.
Powierzchnia zabudowy wynosi 11 242,00 m2, powierzchnia użytkowa 10 346,00 m2, a kubatura budynku 27 768,00 m3.
Całość prac wykonano w ciągu 26 miesięcy.