Nagroda II stopnia
Obiekty oceniane indywidualnie
(Grupa IX)

Filharmonia Koszalińska im. Stanisława Moniuszki w Koszalinie

Inwestor:
Koordynator inwestycji:

Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownicy budowy:
Inspektorzy nadzoru:

Główni projektanci:
Gmina Miasto Koszalin 
Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne EKOBUD s.c. Jolanta Filipowska & Agata Filipowska, Koszalin; EKOCENTRUM Sp. z o.o., Wrocław 
ELEKTROBUDOWA SA z siedzibą w Katowicach

Autorska Pracownia Architektoniczna arch. Jacek Bułat, Poznań

mgr inż. Roman Lipiński, mgr inż. Tomasz Jastalski
mgr inż. Henryk Markowski (roboty budowlane), mgr inż. Włodzimierz Makowski (roboty sanitarne), mgr inż. Tadeusz Połoczański (roboty elektryczne) 
mgr inż. arch. Jacek Bułat (architektura), mgr inż. Jan Drzewiecki (konstrukcja) 

Budowę do konkursu zgłosił inwestor. 

 
Filharmonia Koszalińska została zaprojektowana według nowoczesnych standardów, pośrodku zabytkowego parku. Projektanci „otworzyli” budynek na otaczającą go przyrodę. Elewacje zachodnia i wschodnia zostały zaprojektowane jako przeszklone, co sprawia, że goście Filharmonii mogą odczuwać bezpośredni kontakt z naturą. Obiekt jest w pełni przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Z pewnością przyczyni się do zwiększenia roli kultury w regionie jako czynnika stymulującego i harmonizującego rozwój społeczno-gospodarczy.
Budynek jest obiektem 4-kondygnacyjnym. Przeciętna kondygnacja ma wysokość 3,9 m. Głównym elementem funkcjonalnym budynku jest sala koncertowa na 518 osób, z estradą na pełną orkiestrę i chór. Widownia sali ma układ amfiteatralny i została podzielona ze względów akustycznych na kilka sektorów i tarasów. Wysokość sali wykorzystano na zaprojektowanie dodatkowych balkonów. Z tyłu nad widownią znajduje się balkon i nadwieszenie z kabiną reżyserską. Ściany, sufit i podłogi, zarówno sceny, jak i estrady mają znaczenie akustyczne, a ich forma zewnętrzna (okładzina drewniana na grubej strukturze żelbetu) jest podporządkowana tym wymaganiom.
Powierzchnia zabudowy wynosi 1829,40 m2, powierzchnia użytkowa 4063,11 m2, a kubatura budynku 27 556,80 m3.
Całość prac wykonano w ciągu 43 miesięcy.