Nagroda II stopnia
Obiekty oceniane indywidualnie
(Grupa IX)

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni Centrum w Dąbrowie Górniczej

Inwestor:
Główny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Dąbrowa Górnicza 
Instal Kraków SA, Kraków 
Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o., Katowice

mgr inż. Henryk Młynarczyk
inż. Wiesław Strzałkowski 
mgr inż. arch. Jolanta Krawczyk (architektura), mgr inż. Tadeusz Zamorski (konstrukcja), mgr inż. Wiesław Wróblewski (technologia) 

Budowę do konkursu zgłosił inwestor. 


 
Przedmiotem inwestycji było zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni Centrum w Dąbrowie Górniczej.
Zakres robót związanych z rozbudową i modernizacją oczyszczalni obejmował m.in.:

  • modernizację (w tym przebudowę) istniejących obiektów oczyszczalni,
  • budowę nowych obiektów oczyszczalni,
  • zakup, dostawę i wbudowanie urządzeń technologicznych,
  • wykonanie zintegrowanego systemu sterowania automatyczną pracą oczyszczalni oraz monitoringu wewnętrznego obiektu,
  • wykonanie związanej infrastruktury podziemnej i nadziemnej,
  • rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny obiektu, wraz z osiągnięciem założonych parametrów technologicznych i uzyskaniem efektu ekologicznego,
  • uruchomienie i przekazanie obiektu do użytkowania,
  • szkolenie personelu.

W ramach inwestycji zbudowano m.in. nowoczesne laboratorium badawcze wyposażone we wszystkie niezbędne instalacje wewnętrzne, nowoczesną salę dydaktyczno-szkoleniową wyposażoną w najwyższej jakości urządzenia audio-wideo umożliwiające prowadzenie szkoleń oraz prezentacji proekologicznych, a także przebudowano istniejącą dyspozytornię, wyposażając ją w najnowszy sprzęt komputerowy oraz wielkoformatowy ekran umożliwiający podgląd pracy całej oczyszczalni ścieków. Zbudowano również nowy parking samochodów osobowych, poprawiający układ drogowy w rejonie oczyszczalni ścieków, a także zapewniający odpowiednią liczbę miejsc parkingowych dla klientów i pracowników przedsiębiorstwa.
Inwestycja jest niezbędnym elementem realizowanego przez gminę projektu uporządkowania gospodarki ściekowej pn. „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w Gminie Dąbrowa Górnicza”.
Powierzchnia obiektów modernizowanych wynosi 19 577,53 m2, powierzchnia obiektów projektowanych 2682,10 m2, a dróg, placów i chodników projektowanych 2272,37 m2.
Całość prac wykonano w ciągu 29 miesięcy.