Nagroda III stopnia
Budynki mieszkalne
(Grupa I)

Budynek mieszkalny wielorodzinny w Krakowie przy ul. Franciszka Bohomolca 3

Inwestor, generalny wykonawca i deweloper:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:

DOM-BUD M. Szaflarski Spółka Jawna, Kraków
Architekci Mikołajski & Wiese Sp. z o.o., Kraków
Zbigniew Masajada
inż. Stanisław Czapla
mgr inż. arch. Maciej Kozub (architektura), mgr inż. Jacek Trela (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił inwestor, generalny wykonawca i deweloper.

 
Projektowany zespół składa się z sześciu wielorodzinnych budynków mieszkalnych, pięcio- i siedmiokondygnacyjnych, usytuowanych na działce nachylonej w kierunku południowym, w obszarze zamkniętym ulicami: Dobrego Pasterza, Bohomolca i Krzesławicką. W podziemnych częściach budynków zlokalizowano garaże indywidualne, pomieszczenia techniczne i gospodarcze. Teren inwestycji ma bezpośredni dostęp do ulicy Bohomolca. Budynek mieszkalny wielorodzinny, oznaczony nr 3, ma siedem kondygnacji mieszkalnych i jedną kondygnację podziemną przeznaczoną na garaże, pomieszczenia techniczne i gospodarcze. Komunikację pionową w budynku zapewniają trzy klatki schodowe wyposażone w windy. Garaż podziemny, zawierający wydzielone boksy garażowe, jest dostępny wjazdem z poziomu terenu.
Zastosowano żelbetowe monolityczne fundamenty, ściany i stropy piwnic oraz ściany konstrukcyjne kondygnacji nadziemnych, a także schody i szyby windowe. Ściany działowe są z cegły i pustaków ceramicznych lub wapienno-piaskowych albo gipsowo-kartonowe na szkielecie stalowym. Stropy kondygnacji nadziemnych są prefabrykowano-monolityczne typu „fi ligran”. Dach jest płaski, ocieplony, ze zmontowanymi elementami wentylacji mechanicznej. Stolarka okienna jest z PVC z okuciami obwiedniowymi, parapety ze sztucznego kamienia, drzwi wejściowe do mieszkań – antywłamaniowe.
Powierzchnia zabudowy wynosi 1139,00 m2, po­wierzchnia użytkowa 4546,95 2, a kubatura budyn­ków 20 577,00 3.
Całość prac wykonano w ciągu 17 miesięcy.