Nagroda III stopnia
Budynki mieszkalne
(Grupa I)

Mokotów Park w Warszawie przy ul. Bernardyńskiej 16B i 16C

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
MARVIPOL SA, Warszawa
Warbud SA, Warszawa
BRITT – PLAN Sp. z o.o., Warszawa
mgr inż. Marek Cuber
mgr inż. Małgorzata Gąsior
mgr inż. arch. Michał Jaworski (architektura), mgr inż. Dariusz Płoszaj (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.

 
Budynki składają się z siedmiu i ośmiu oddylatowanych od siebie części, z fundamentami w postaci płyt fundamentowych, oddzielnych pod budynek B i C. Budynki mają sześć kondygnacji nadziemnych i dwie podziemne, łączące funkcjonalnie wszystkie części budynków.
Konstrukcję budynków stanowią ustroje żelbetowe monolityczne płytowo-ścianowe. W poziomie garażu rzuty budynków wpisują się w czworokąty o maksymalnych wymiarach 95,7×77,0 m (budynek B) i 94,9×72,0 m (budynek C). Wysokość budynków wynosi 20 m n.p.t. Rozstaw ścian i słupów jest nieregularny od 3,00 do 6,00 m. Zastosowano dachy zielone. Budynki zostały usytuowane w otulinie Jeziorka Czerniakowskiego, blisko centrum Warszawy, w sąsiedztwie klubu sportowego, ekskluzywnych restauracji i centrów handlowych.
Ponad połowę terenu zajmuje specjalnie zaprojektowany prywatny park.
Powierzchnia zabudowy wynosi 5860,00 m2, powierzchnia użytkowa 21 439,80 m2, a kubatura budynków 114 463,00 m3.
Całość prac wykonano w ciągu 25 miesięcy.