Nagroda III stopnia
Obiekty służby zdrowia
(Grupa VI)

Budynek B2 Szpitala Dziecięcego im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie przy ul. Niekłańskiej 4/24

Inwestor:
Inwestor zastępczy:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza SPZOZ, Warszawa
OVE ARUP&PARTNERS INT. LTD Sp. z o.o., Warszawa
Warbud SA, Warszawa
SK-PROJEKT Sp. z o.o., Warszawa
mgr inż. Dariusz Matulski
mgr inż. Henryk Harasimowicz
mgr inż. arch. Paweł Osiński (architektura), mgr inż. Maciej Duda (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.

 
W budynku B2 wykonano nowy Blok Operacyjny z zespołem sal wybudzeń, Oddział Intensywnej Opieki Medycznej oraz Szpitalny Oddział Ratunkowy. Cechą charakterystyczną rozwiązania tego budynku jest prostota, nowoczesność bryły przekrytej płaskim dachem, dobre wkomponowanie pomiędzy dwoma skrzydłami istniejącej części budynku A i C włączonej przez łącznik w kompleks szpitala do budynku B.
Budynek ma cztery kondygnacje naziemne spełniające funkcje medyczne. Kondygnacja podziemna zawiera niezbędne pomieszczenia techniczne, magazyny i zaplecze części szpitalnej.
Budynek B2 ma własne niezależne wejście oraz podjazd dla karetek, przystosowany do równoczesnego parkowania dwóch karetek.
Komunikację pionową w budynku umożliwiają dwa zespoły dźwigów.
Budynek wykonano o konstrukcji żelbetowej płytowo- słupowej, ze ścianami osłonowymi żelbetowymi. Budynek został posadowiony na ścianach szczelinowych grubości 60 cm, pełniących funkcję ścian fundamentowych oraz na płycie fundamentowej grubości 80 cm. Ze względu na zbliżenie do budynku istniejącego, poziom posadowienia budynku B oraz lokalizację wykopu, ściany szczelinowe łącznika rozpierano rozporami stalowymi. Na pozostałym obwodzie, gdzie istniejące budynki były poza strefą wpływów bezpośrednich wykopu, zaprojektowano ściany szczelinowe wspornikowe, zakotwione w gruncie.
Powierzchnia zabudowy wynosi 991,70 m2, po­wierzchnia użytkowa 3753,12 m2, a kubatura budyn­ków 17 082,80 m3.
Całość prac wykonano w ciągu 25 miesięcy.