Nagroda III stopnia
Obiekty oceniane indywidualnie
(Grupa IX)

Wykonanie zadaszenia dziedzińca zamkowego wraz z renowacją elewacji wewnętrznej budynku Muzeum Zamek Sułkowskich
w Bielsku-Białej

Inwestor:
Generalny wykonawca:

Główny wykonawca:Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej
Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego SA, Gliwice
Konsorcjum firm: Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego SA, Gliwice; Inter – MS Górny Śląsk Sp. z o.o., Katowice; Konior Firma Projektowo-Budowlana Sp. J. Andrzej Konior, Krzysztof Konior, Katowice
PROJEKT PRAGA Sp. z o.o., Warszawa
inż. Wojciech Ryguła
tech. Henryk Ścieszka
mgr inż. arch. Marcin Garbacki, arch. Karolina Tunajek, arch. Maciej Rąbek, arch. Marta Pawlukiewicz (architektura), mgr inż. Marcin Karczmarczyk, mgr inż. Hanna Gadzalska-Syfert, mgr inż. Anna Kurek (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.


 
Projekt przewidywał przekrycie dziedzińca oszklonym dachem oraz realizację nowej aranżacji uzyskanej przestrzeni. Będzie ona pełniła funkcje związane ze statutową działalnością Muzeum, tzn. umożliwiała organizowanie wystaw, odczytów, spotkań autorskich. Ponadto przekrycie dziedzińca i jego wyposażenie w windę usprawni komunikację wewnątrz obiektu i umożliwi łatwy dostęp na wszystkie kondygnacje, włącznie z nieużytkowym obecnie poddaszem.
Do głównych elementów projektu należą:

  • oszklone przekrycie – zaprojektowane jako czterospadowe, kopertowe, z dodaną w północno-zachodnim narożniku prostopadłościenną bryłą łącznika; najwyższa rzędna projektowanego przekrycia nie przekracza poziomu kalenicy dachu zamkowego; dach jest wykonany z kształtowników aluminiowych, opartych na konstrukcji stalowej,
  • główna konstrukcja przekrycia składająca się z czterech słupów oraz rusztu podtrzymującego pokrycie; pełni rolę konstrukcji nośnej głównego przekrycia, odciążającej istniejące mury dziedzińca, a także użytkową, gdyż umożliwia mocowanie elementów użytkowych i scenograficznych bez naruszania zabytkowych elewacji dziedzińca,
  • winda łącząca dziedziniec z wszystkimi poziomami Muzeum, umiejscowiona w północno-zachodnim narożniku dziedzińca; stalowa konstrukcja szybu windowego, obudowa z siatki powlekanej oraz przeszklona kabina w niewielkim stopniu ingerują w zabytkową przestrzeń dziedzińca.

Powierzchnia zabudowy wynosi 301,70 + 62,20 m2 (dziedziniec + sień), powierzchnia użytkowa 363,90 m2, a kubatura budynku 4530,00 m3.
Całość prac wykonano w ciągu 21 miesięcy..