Nagroda II stopnia
Obiekty oceniane indywidualnie
(Grupa X)

SILVER TOWER CENTER we Wrocławiu przy Pl. Konstytucji 3 Maja 3

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Wisher Enterprise Sp. z o.o., Warszawa
KARMAR SA, Warszawa
Maćków Pracownia Projektowa Sp. z o.o., Wrocław
mgr inż. Jakub Trojanowski
mgr inż. Aleksander Wagner
mgr inż. arch. Zbigniew Maćków (architektura),
mgr inż. Paweł Dudkiewicz (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosili: inwestor i generalny wykonawca.

 

Przedmiotem inwestycji jest budynek wielofunkcyjny biurowo- handlowo-usługowy, z parkingiem podziemnym i elementami zagospodarowania terenu oraz infrastruktury technicznej. Budynek zaprojektowano w formie bryły o podstawie wielokąta, z usytuowaną na jednym z narożników bryłą wieży złożoną z kilku członów prostopadłościennych, nieznacznie obróconych względem siebie. Od strony głównego placu zlokalizowano wejście główne do części handlowo-usługowej oraz do części hotelowej. Budynek ma 14 kondygnacji nadziemnych oraz dwie podziemne. Składa się z trzech wielokondygnacyjnych części oddylatowanych od siebie i posadowionych na wspólnej płycie fundamentowej.

Układ konstrukcyjny części najwyższej zaprojektowano w postaci ram żelbetowych usytuowanych po obwodzie budynku. Sztywność przestrzenną zapewnia żelbetowy trzon komunikacyjny. Ze względu na zastosowanie fasady szklanej, wymagającej ograniczenia ugięć, zaprojektowano układ dodatkowych podciągów i wsporników. Część hotelową zaprojektowano o układzie płytowo-słupowym, a nad salami konferencyjnymi zastosowano układ tarcz żelbetowych transferowych, przenoszących obciążenia z wyższych kondygnacji. Przy strefie wejściowej nad kondygnacjami usługowymi i hotelowymi, ze względu na układ jednoprzęsłowy i znaczne rozpiętości, wykonano strop kablobetonowy.

Budynek jest zlokalizowany w centrum Wrocławia. Część hotelowa o standardzie 3-gwiazdkowym ma 133 pokoi oraz zaplecze konferencyjne. Powierzchnie biurowe do wynajęcia (ponad 7000 m2) znajdują się na 12 kondygnacjach.

Powierzchnia zabudowy wynosi 2781,00 m2, powierzchnia użytkowa 25 048,00 m2, a kubatura budynku 119 724,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 23 miesięcy.