Nagroda II stopnia
 Obiekty inżynierskie, drogowe i kolejowe
(Grupa VII)

 Budowa ulicy Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami

Inwestor:
Generalny wykonawca:Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główny projektant:
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Mostowych Mosty-Łódź SA, Łódź – lider ; Firma „Gotowski” Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o., Bydgoszcz – partner; Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia SA, Brzoza – partner
Transprojekt Gdański Sp. z o.o., Gdańsk
mgr inż. Grzegorz Gajewski
mgr inż. Michał Delmaczyński
mgr inż. Tadeusz Stefanowski (architektura i konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.


 

Inwestycja obejmowała elementy mostowe, drogowe, instalacyjne komunikacji tramwajowej i zieleń. Charakteryzuje się walorami użytkowymi – związanymi z przejściem z komunikacją przez rzekę Brdę w silnie zurbanizowanym terenie miejskim, pokonując trudne uwarunkowania terenu (różnica wysokości ponad 30 m) oraz architektonicznym – związanym z wkomponowaniem się swoją kolorystyką i bardzo ciekawymi rozwiązaniami w otoczenie. Zastosowano bardzo interesujące rozwiązania obiektów inżynierskich, takich jak most nurtowy MD-2 przez Brdę, o konstrukcji podwieszonej stalowej z betonową płytą współpracującą, o długości całkowitej 200,85 m, dwóch przęsłach i stalowym pylonie wysokości 70 m, estakada lewobrzeżna E-1 długości 271 m i prawobrzeżna E-3 długości 248,95 m, wiadukty drogowe WD-4 długości 93,15 m i WD-5 długości 93,15 m, kładka dla pieszych o konstrukcji łukowej żelbetowej długości 32,4 m, z pomostem szerokości 4,5 m. Szczególną uwagę zwraca 70-metrowy stalowy pylon w kształcie dwóch przenikających się greckich liter alfa i omega, a także podświetlana kładka dla pieszych, która stała się jednym z bardziej atrakcyjnych punktów widokowych w Bydgoszczy.

Całość prac wykonano w ciągu 39 miesięcy.