Nagroda II stopnia
Obiekty inżynierskie, drogowe i kolejowe
(Grupa VII)

 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu POIiŚ 7.1-45 „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 18 Kutno-Piła na odcinku Toruń-Bydgoszcz”

Inwestor:
Generalny realizator inwestycji:
Generalny wykonawca:
Główny wykonawca:
Inżynier kontraktu:

Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Warszawa

PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Centrum Realizacji Inwestycji, Warszawa
Porr (Polska) SA, Warszawa
Porr (Polska) SA, Dział Budowy Kolei, Warszawa
TPF Planege – Consuitores de Engenharia & Gestao SA/TPF Sp. z o.o., Warszawa
Transprojekt Gdański Sp. z o.o., Gdańsk
Jerzy Sekulski
inż. Józef Grochowski
mgr inż. Małgorzata Mieluk, mgr inż. Jan Szczęsny


Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.


 

Inwestycja obejmowała rewitalizację 45-kilometrowej linii kolejowej dwutorowej na odcinku Toruń – Bydgoszcz i zakładała m.in. wymianę torów o łącznej długości 94 km, montaż 54 nowych rozjazdów na stacjach Toruń Główny, Solec Kujawski, Bydgoszcz Łęgnowo, Bydgoszcz Wschód oraz Bydgoszcz Leśna, a także remont 18 przejazdów kolejowo-drogowych. Celem było przywrócenie prędkości rozkładowej 120 km/h pociągów pasażerskich oraz 100 km/h pociągów towarowych. Dzięki rewitalizacji podróż z Bydgoszczy do Torunia jest skrócona o około 10 min.

Zadanie obejmowało wykonanie robót zasadniczych z branży torowej (m.in. kompleksową wymianę nawierzchni na typu 60E1 na podkładach strunobetonowych, wbudowanie warstwy ochronno-filtracyjnej na wybranych odcinkach) oraz robót towarzyszących z branży energetyki i automatyki (m.in. regulację sieci trakcyjnej). Dzięki zastosowaniu nowoczesnych maszyn znacznie przyśpieszono postęp prac remontowych. Jedną z takich maszyn był kombajn do potokowej wymiany nawierzchni na liniach kolejowych, który umożliwiał wymianę ponad kilometra toru w ciągu jednego dnia. Specjalistyczna oczyszczarka o wadze około 430 t zapewniała w ciągu dnia oczyszczenie tłucznia na odcinku od 2 do 3 km. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całość prac wykonano w ciągu 21 miesięcy.