Nagroda II stopnia
 Obiekty kultury i sztuki
(Grupa IV)

 Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu przy ul. Augustyna Kośnego 2A

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu
Zakład Techniczno-Budowlany POLBAU Sp. z o.o., Opole
TREX Sp. z o.o./Nowy Biotop Miejski Jacek Rzyski, Warszawa
mgr inż. Radosław Pieczykolan
mgr inż. Reinhold Wacławczyk
mgr inż. arch. Jacek Rzyski (architektura), mgr inż. Jerzy Wójcik (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.

 

Przedmiotem inwestycji była rozbudowa i modernizacja istniejących budynków, których przeznaczeniem podstawowym jest teatr lalki i aktora. Obiekt spełnia funkcje widowiskowe, spektaklowe i koncertowe, skierowane głównie do młodego odbiorcy, a także funkcje dodatkowe – prezentacje, spotkania, wystawy. Główna sala z widownią i dodatkowa sala kameralna zostały dostosowane do pełnienia rożnych funkcji – np. przez zastosowanie ruchomego sufitu technicznego w Baśniowym Saloniku, instalację projektora multimedialnego, oświetlenie o sterowanym natężeniu.

Teatr stanowi od dziesięcioleci jeden z ważnych obiektów kultury w Opolu. Jest m.in. organizatorem i gospodarzem najważniejszego w Polsce Ogólnopolskiego Festiwalu Teatru Lalek. Dzięki gruntownej przebudowie zyskał nowe przestrzenie, np. scenę na piętrze. Powiększono też przestrzenie dla widzów, co pozwala rozwijać działalność edukacyjną. Powiększenie zaplecza technicznego, pozyskanie nowego sprzętu oświetleniowego, akustycznego, audiowizualnego i projektowego w zdecydowanym stopniu poszerza możliwości inscenizacyjne teatru. Nową bryłę teatru wykonano o konstrukcji mieszanej żelbetowo-stalowej. Zewnętrzne ściany oraz stropodach nad wejściem głównym tworzą stalowe struktury o trójkątnych modułach wypełnionych szkłem.

Powierzchnia zabudowy wynosi 628,30 m2, powierzchnia użytkowa 1000,30 m2, a kubatura budynku 5905,40 m3. Całość prac wykonano w ciągu 20 miesięcy.