Nagroda II stopnia
 Obiekty budownictwo mieszkalne
o wartości od 15 do 25 mln zł
(Grupa II)

 Apartamenty Przy Parku w Warszawie przy ul. Przy Parku 14, 16 i 18

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektorzy nadzoru:

Główni projektanci:
W Investments SA, Warszawa
KARMAR SA, Warszawa
Fiszer Atelier 41, Warszawa
mgr inż. Maciej Gardzielik
mgr inż. Tomasz Szymczak, mgr inż. Robert Harciński, mgr Marcin Jurek,
mgr inż. Dariusz Konarski
mgr inż. arch. Stanisław Fiszer, mgr inż. arch. Piotr Bujnowski (architektura), mgr inż. Rodryg Czyż (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosili: inwestor i generalny wykonawca.

 

Zespół składa się z trzech budynków czterokondygnacyjnych w części nadziemnej i jednokondygnacyjnego podpiwniczenia. Dwa z budynków są połączone w poziomie garażu podziemnego. Konstrukcja budynków jest żelbetowa monolityczna płytowo-słupowa. Usztywnienie przestrzenne stanowią ściany żelbetowe klatek schodowych, a wypełnienie szkieletu – ściany murowane. Zastosowano więźbę dachową drewnianą krokwiowo-jętkową. Fundamenty budynków stanowią płyty żelbetowe. W budynkach znajdują się 42 lokale mieszkalne. Klatki schodowe wykonano z betonu architektonicznego; w ich centralnej części znajdują się szyby windowe panoramiczne. Elewacja została wykonana częściowo jako „lekka mokra” oraz z piaskowca w poziomie 0, +1 i +2 i z porcelanosy w poziomie +3. Budynki są usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Szczęśliwickiego. Mają bogate wykończenie zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne.

Powierzchnia zabudowy wynosi 1559,70 m2, powierzchnia użytkowa 3917,00 m2, a kubatura budynków 23 246,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 17 miesięcy.