Nagroda II stopnia
 Budownictwo mieszkalne
o wartości od 15 do 25 mln zł
(Grupa II)

 Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym i usługami w parterze – I etap Osiedla Pod Słońcem w Warszawie przy ul. Batalionów Chłopskich 81

Inwestor, deweloper:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:

Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Budimex Nieruchomości Sp. z o.o., Warszawa
BUDIMEX SA, Warszawa
MARBUD-INWEST Projektowanie i Realizacja Inwestycji B. Siudalski,
W. Kostrowicki Spółka Jawna, Warszawa
Michał Semerak
inż. Mirosław Sosnowski
mgr inż. Piotr Żochowski (architektura), mgr inż. Wojciech Wróblewski (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosili: inwestor, deweloper i generalny wykonawca.

 

Budynek ma 4 oraz 5 kondygnacji. Znajduje się w nim 99 mieszkań oraz lokale usługowe w parterze i garaż podziemny. W rzucie ma kształt litery C. Projektując osiedle zdecydowano się na sprawdzone rozwiązania. Słoneczne inspiracje z nazwy osiedla są widoczne w aranżacji części wspólnych, balkonów, ogródków oraz klatek schodowych. Jednym z ciekawszych elementów jest model układu słonecznego wkomponowany w nawierzchnię dziedzińca. Na terenie wewnętrznym powstał plac zabaw. Konstrukcja budynku jest żelbetowa monolityczna, o układzie słupowo-płytowym i ścianowopłytowym. Zastosowano żelbetowe fundamenty i ściany podziemia. Ściany zewnętrzne nadziemne oraz wewnętrzne konstrukcyjne są murowane, stropodach pełny na płycie żelbetowej monolitycznej, pokrycie dachu zabezpieczone od góry warstwą żwiru.

Powierzchnia zabudowy wynosi 1697,00 m2, powierzchnia użytkowa 5486,00 m2, a kubatura budynku 23 850,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 19 miesięcy.